All posts tagged "Skolverket"

 • Slutbetygen för årskurs 9 är stabila under pandemin

  Slutbetygen för eleverna i årskurs 9 är på ungefär samma nivå som förra läsåret, det bekräftas nu i Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat marginellt, en större andel...

  • Posted oktober 12, 2021
  • 0
 • Betygen stabila under pandemin

  Betygen för eleverna i årskurs 9 har ökat marginellt jämfört med förra läsåret. Pojkarna har förbättrat sina resultat något medan flickornas betyg är oförändrade. Andelen gymnasieelever som tar examen inom tre år fortsätter att öka. Det visar...

  • Posted juli 28, 2021
  • 0
 • Mer undervisningstid till SO och NO i grundskolan

  Elevens val bör tas bort så att de samhälls- och naturorienterande ämnena får mer undervisningstid. Det föreslår Skolverket i den översyn av timplanerna som myndigheten lämnar över till regeringen i dag. Förslaget gäller grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och...

  • Posted mars 29, 2021
  • 0
 • Andelen behöriga lärare ökar

  Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan, jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklass. Samtidigt ökar antalet lärarassistenter kraftigt. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2020/21....

  • Posted mars 25, 2021
  • 0
 • EU-dom försenar digitala nationella prov

  På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov, provplattformen uppfyller inte längre kraven på hantering av personuppgifter enligt det förtydligande av lagstiftningen som domen från i somras innebär. – Elevers och anställdas personuppgifter har...

  • Posted mars 6, 2021
  • 0
 • En tydlig återgång till mer undervisning i skolans lokaler

  Många högstadieskolor har återgått till mer närundervisning, det vill säga att elever undervisas i skolans lokaler i stället för på distans. Detsamma gäller för gymnasieskolan. Det är nu vanligast med en jämn fördelning av när- och distansundervisning....

  • Posted februari 19, 2021
  • 0
 • Många högstadieskolor undervisar nu på distans

  En stor del av undervisningen på högstadieskolor runt om i landet sker just nu på distans, visar Skolverkets undersökning. I två av tre fall har kommunerna eller friskolorna helt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid...

  • Posted januari 24, 2021
  • 0
 • Vårens nationella prov ställs in

  Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan, bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna det för med sig i skolan. – De nationella proven är ett...

  • Posted december 15, 2020
  • 0
 • Ny studie om elevers kunskaper bekräftar positivt trendbrott

  Kunskapsresultaten i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 8 ligger kvar på samma nivå som 2015, då den internationella kunskapsmätningen TIMSS genomfördes förra gången. Det betyder att 2015 års trendbrott med förbättrade kunskapsresultat kvarstår...

  • Posted december 8, 2020
  • 0
 • Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen

  Nu blir den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats. Turerna kring skolstatistiken har varit många, men nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande som gör det möjligt att publicera...

  • Posted oktober 11, 2020
  • 0