All posts tagged "Skolverket"

 • Behörigheten till gymnasieskolan ökar i alla elevgrupper

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 procentenheter sedan förra året. 85,6 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 84,3 procent år 2019. Behörigheten har...

  • Posted september 27, 2020
  • 0
 • Så kan skolstatistiken åter publiceras

  Idag lämnar Skolverket över förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik kan publiceras igen, sedan den 1 september 2020 publicerar Skolverket bara statistik på riksnivå. Detta som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB...

  • Posted september 4, 2020
  • 0
 • Andelen behöriga elever ökar trots corona

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit examen inom tre år. Resultaten har därmed förbättrats i båda skolformerna, vilket tyder på att coronapandemin inte, som...

  • Posted juli 15, 2020
  • 0
 • Vårens nationella prov ställs in

  Skolverket följer utvecklingen när det gäller smittspridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Med anledning av den senaste tidens utveckling avser Skolverket att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren. Vårt beslutsunderlag har nu gått...

  • Posted mars 24, 2020
  • 0
 • Så kan lärare få mer tid till kärnuppdraget

  Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag – att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Därför presenterar Skolverket idag en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Vi presenterar samtidigt...

  • Posted februari 26, 2020
  • 0
 • Mer betoning på faktakunskaper i förslag till förändrade kursplaner

  Fakta betonas tydligare, skillnader mellan årskurser tydliggörs och kunskapskraven har förbättrats. Det är huvuddragen i de förslag till förändringar i kurs- och ämnesplaner som Skolverket nu överlämnar till regeringen. – I våra uppföljningar vittnar lärare om att...

  • Posted december 23, 2019
  • 0
 • Fortsatt mycket stort behov av fler lärare

  Det kommer att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Jämfört med Skolverkets förra lärarprognos innebär det att den beräknade framtida bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och förskolor att...

  • Posted december 9, 2019
  • 0
 • Skolverket ser över beslut om återkrav av statsbidrag för yrkesförarutbildning

  Skolverket krävde i oktober 2019 tillbaka cirka 15 miljoner från kommungrupper som fått statsbidrag för yrkesförarutbildning inom regionalt yrkesvux. Efter att ha gått igenom regelverken på nytt konstaterar vi att bedömningen behöver justeras. Konsekvensen blir sannolikt att...

  • Posted november 12, 2019
  • 0
 • Efter Skolverkets kontroll: ”Vi erbjuder stöd till alla yrkesvux”

  Skolverkets kontroller visar stora brister på flera av landets förarutbildningar. En oroande utveckling menar TYA som erbjuder stöd till alla yrkesvuxutbildningar. Skolverket kräver tillbaka 10,5 miljoner kronor från totalt 240 kommuner efter kontroller som visat brister i...

  • Posted oktober 25, 2019
  • 0
 • Skolverket kräver tillbaka 15 miljoner efter brister i yrkesförarutbildning

  28 kommungrupper som anordnar yrkesförarutbildning med statsbidrag får nu återkrav från Skolverket på totalt drygt 15 miljoner kronor. Totalt omfattas 240 kommuner av återkravet. Beslutet grundas på kontroller som konstaterar att eleverna inte fått det arbetsplatsförlagda lärande...

  • Posted oktober 23, 2019
  • 0