All posts tagged "Skyddade personuppgifter"

  • Arbete med skyddade personuppgifter ska förbättras

    Över 26 000 personer i Sverige lever med så kallade skyddade personuppgifter. Att leva med skyddade personuppgifter försvårar hela livssituationen för den utsatta, och det finns ett stort behov av ökad kunskap och förbättrat stöd. Därför ger...

    • Posted augusti 28, 2023
    • 0