All posts tagged "Skyddande"

 • Viktig del i det suicidförebyggande arbetet

  Suicid kan förebyggas genom att skapa skyddande miljöer och genom program som kombinerar flera insatser. Även screening för depression hos personer med suicidrisk kan förebygga suicid, visar en litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Folkhälsomyndigheten...

  • Posted februari 15, 2023
  • 0
 • Frigjort metan kan passera förbi naturens skyddande filter

  Varmare hav kan leda till att stora mängder metan frigörs från havsbottnarna, vilket kan förstärka klimatuppvärmningen. I en ny studie utvecklas en metod för att förstå mikroorganismers roll vid ökande utsläpp av metan från havsbottnar. Enorma mängder...

  • Posted juli 29, 2022
  • 0