All posts tagged "Slaktkycklingar"

  • Låg förekomst av campylobacter i svensk kyckling

    Betydligt färre svenska slaktkycklingar är bärare av campylobacter än genomsnittet i Europa. Myndigheterna för en dialog med branschen för att hålla förekomsten av campylobacter på en låg nivå. Fokuset på noggranna hygienregler för kycklingproducenter ger resultat. Årligen...

    • Posted april 17, 2019
    • 0