All posts tagged "Slamtömningsbilar"

  • Snart kör Örebro kommuns slamtömningsbilar på biogas

    Örebro kommun har tecknat ett nytt avtal för slamtömning vilket ställer krav på att alla slamtömningsfordon ska köra på biogas. Fordonen tömmer avloppsslam från kunder med enskilda avloppsanläggningar runt om i kommunen och har tidigare haft diesel...

    • Posted oktober 7, 2020
    • 0