Alla inlägg taggade "Slider"

 • Särskild polisinsats i Kumla

  Med anledning av den senaste tidens brott och ordningsstörningar. ”Vi har en lägesbild just nu i Kumla där vi har haft ett antal våldsbrott i offentlig miljö i form av rån och misshandel. Näringslivsföreträdare och andra upplever...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • Prioriteringar för Tekniska nämnden för en ekonomi i balans

  Idag fastslog Tekniska nämnden årsberättelsen för 2019. Hög måluppfyllelse och många positiva betyg från medborgarna i undersökningar kännetecknade året, men också ett ekonomiskt underskott. Sedan tidigare pågår ett arbete för en ekonomi i balans. Det ekonomiska underskottet...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • Inget övertagande av Danfo arena

  Kommunstyrelsen beslutar att, utifrån idag kända fakta, Nora kommun inte ska överta ägande och drift av isbaneanläggningen Danfo arena. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige och under tiden däremellan beredas ytterligare. – Vi måste se vad vi har...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • Begränsad framkomlighet på Hertig Karls allé under våren

  Under vecka 8 påbörjas arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar på Hertig Karls allé, mellan Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Cyklister och gående kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet, för biltrafiken hålls ett körfält öppet i...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • MAX Burgers och Freetrailer inleder klimatkompenserat delningssamarbete

  MAX Burgers är Sveriges äldsta burgarkedja och har en klimatpositiv meny. I ett led att bli världens bästa burgarkedja inleder bolaget nu ett samarbete med delningsföretaget Freetrailer, som innebär gratis utlåning av släpvagnar på restaurangen MAX Lillån...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • Örebro kommun söker 1000 vikarier – Utmaningen: att hitta dem med rätt kompetens

  Örebro kommun har startat sin sommarrekrytering och precis som tidigare år behövs cirka 1000 vikarier för att säkra vårdbehovet. De senaste åren har dock kraven på vikarierna ökat. Tidigare erfarenhet och utbildning inom de aktuella områdena, innehavande...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • ​Lindesbergs kommun bjuder in till landsbygdsseminarium i Ramsberg

  Måndag 2 mars kl 18:30 bjuder Lindesbergs kommun och Kulturreservatets Folkhögskola in till ett landsbygdsseminarium med rubriken ”Bygga by – Föreningslivet som kraft för lokal utveckling” i Församlingsgården i Ramsberg. ”Välkomna till ett seminarium som sätter byarna...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

  Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • Akademiska vill skapa nationell samsyn kring forskningssjuksköterskors roll och kompetens

  Akademiska sjukhuset startar nationell projektgrupp tillsammans med landets universitetssjukhus för att skapa en kompetensmodell för forskningssjuksköterskor. Främsta syftet är att tydliggöra gruppen och stärka deras roll inom sjukvården. – Forskningssjuksköterskor är helt avgörande för att säkerställa inte...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • Elite Hotels tar ställning emot burägg

  Elite Hotels och The Bishops Arms har sedan en tid tillbaka arbetat med att fasa ut burägg från våra enheter, vi har kommit mycket långt i detta arbete och räknar med att vara helt fria från burägg...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0