All posts tagged "SLU"

 • Belysning är viktigt för korna

  Belysning är viktigt för korna, men krångla inte till det med färgat LED-ljus. Ljusmiljön i en ladugård påverkar korna, och med LED-teknik går det att laborera med både ljusstyrka och färg i belysningen. Att använda rött och blått...

  • Posted juni 3, 2023
  • 0
 • Svensk forskning säkrar livsmedel i Bangladesh

  Växtförädling gör skillnad och kan säkra tillgången till viktiga livsmedel. Det visar ett forskningsprojekt i Bangladesh, där forskare från SLU bidrog till att akuta problem med en ny svampsjukdom, ”wheat blast”, kunde mildras på kort tid. Tack...

  • Posted april 27, 2023
  • 0
 • Svensk forskning säkrar livsmedel i Bangladesh

  Växtförädling gör skillnad och kan säkra tillgången till viktiga livsmedel. Det visar ett forskningsprojekt i Bangladesh, där forskare från SLU bidrog till att akuta problem med en ny svampsjukdom, ”wheat blast”, kunde mildras på kort tid. Tack...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Den döda veden ökar i Örebro läns skogar

  I Örebro läns skogar fanns under femårsperioden 2017–2021 i genomsnitt 6,3 miljoner kubikmeter död ved, vilket är en ökning med 0,3 miljoner kubikmeter jämfört med perioden 2016–2020. Det visar statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet. Död ved är bra...

  • Posted mars 4, 2023
  • 0
 • Nytt EU-projekt stödjer lantbrukare i betesbaserad djurhållning

  Den europeiska betesmarken krymper och nu görs en satsning på att vända trenden. Kunskap om framgångsrika metoder för effektiv betesdrift ska spridas inom det europeiska lantbruket genom samverkan mellan bönder, rådgivare och forskare i åtta länder. I...

  • Posted februari 4, 2023
  • 0
 • Varmare klimat och krympande arealer

  Det är väl känt att den biologiska mångfalden påverkas både av att värdefulla livsmiljöer förvinner och av att klimatet blir varmare, men det har varit svårare att visa om dessa hot förstärker varandra och snabbar på förändringarna...

  • Posted januari 29, 2023
  • 0
 • Så blir svenska bin exponerade för växtskyddsmedel

  Växtskyddsmedel används i lantbruket för att få säkrare och bättre skördar. Honungsbin och andra blombesökande insekter exponeras för rester av dessa ämnen när de samlar pollen och nektar i landskapet. Just pollen visade sig innehålla många ämnen...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • Därför smittas människor av sjukdomar från gnagare

  Orsakerna till att människor smittas av gnagarburna sjukdomar är ett samspel mellan naturliga och mänskligt skapade faktorer – detta gäller världen över. Det visar forskare, från bland annat SLU, i en ny global studie där drivkrafterna bakom...

  • Posted december 31, 2022
  • 0
 • Kalhyggen blir kolsänkor redan inom tio år

  Det är trädens tillväxt som avgör skogens kolbalans på landskapsnivå i de nordliga brukade skogarna. Markens koldioxidavgivning genom nedbrytning har i jämförelse mindre betydelse, och ett kalhygge binder mer koldioxid än det ger ifrån sig inom tio...

  • Posted december 6, 2022
  • 0
 • Första filmbevisen för att vilda rockor avsiktligt framkallar ljud

  Hajar och rockor, som är broskfiskar, har ansetts sakna förmåga att medvetet alstra ljud, men ny forskning tyder på att detta är en missuppfattning. Forskare från Sverige, Spanien och Australien har visat att minst två arter av...

  • Posted juli 31, 2022
  • 0