Alla inlägg taggade "SLU"

 • Så överlever mikrober i urbergets djupa, extremt näringsfattiga grundvatten

  Djupt grundvatten är extremt näringsfattigt, men det finns liv där. Ett mikrobsamhälle som tillväxer i ”utbrott” och sedan går i vila, och som består av arter som är väldigt olika men samarbetar, tycks vara nyckeln för överlevnad...

  • Skrivet september 15, 2021
  • 0
 • Naturliga dofter påverkar din hälsa

  Doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha positiv inverkan på din hälsa. Under en studie i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner hos den som drabbats av stressrelaterad...

  • Skrivet september 15, 2021
  • 0
 • Klimat och insekter – nyckelspelare i kolets globala kretslopp

  Den mängd kol som finns lagrad i döda träd globalt motsvarar nästan en tiondel av det kol som finns i atmosfären. Nu har en världsomfattande studie för första gången beräknat hur mycket kol som släpps ut varje...

  • Skrivet september 12, 2021
  • 0
 • Hållbar kost: Vi måste tänka på fettet också

  I många tätbefolkade delar av världen är det vanligt med för lite fett i kosten. Men hur kan vi öka fettproduktionen på ett hållbart sätt, när så mycket av fettet kan härledas till lantbruksdjur och avskogning? Om...

  • Skrivet september 11, 2021
  • 0
 • Skogens ekosystemtjänster förändras snabbt

  De svenska skogslandskapen förändras så snabbt att kartor över ekosystemtjänster fort blir inaktuella och har begränsat värde som planeringsverktyg. En SLU-ledd studie byggd på officiell skogsstatistik visar att nivån på tre viktiga tjänster ifrån skog – träproduktion,...

  • Skrivet september 5, 2021
  • 0
 • SLU föreslås få ökade resurser för att bygga ut veterinärutbildningen

  Nu presenterade näringsminister Ibrahim Baylan ett förslag i budgetpropositionen som möjliggör utbyggnad av veterinärutbildningen på SLU. Det handlar om resurser som möjliggör nya utbildningsplatser samt för nya lokaler och annat som krävs för att kunna ge en...

  • Skrivet september 5, 2021
  • 0
 • Klimat och insekter – nyckelspelare i kolets globala kretslopp

  Den mängd kol som finns lagrad i döda träd globalt motsvarar nästan en tiondel av det kol som finns i atmosfären. Nu har en världsomfattande studie för första gången beräknat hur mycket kol som släpps ut varje...

  • Skrivet september 3, 2021
  • 0
 • Engångsblöjor med gluten i stället för petroleumbaserade superabsorbenter

  Material som kan suga upp mycket stora mängder vätska, i t.ex. blöjor, tillverkas av fossil petroleumolja. Forskare från SLU och KTH har tagit fram vete- och potatisbaserade material som har liknande egenskaper och som kan tillverkas parallellt...

  • Skrivet augusti 4, 2021
  • 0
 • Tamhönsens anfader söker kontakt med människor

  Forskare på SLU och Linköpings universitet lade märke till att djungelhönsen i deras försök gick fram och tittade på den forskare som de hade haft kontakt med under tidigare försök, dvs uppvisade ett kontaktsökande beteende. Detta är...

  • Skrivet augusti 2, 2021
  • 0
 • Varmare vintrar ökar risken för utbrott av djurspridd sjukdom

  Vintrarna i norr har blivit blötare och detta har lett till ökad spridning av sorkfebervirus bland gnagare, som orsakar zoonos-sjukdomen sorkfeber hos människor. Särskilt viktigt för antalet sorkfeberfall är mängden regn som faller i november. Det visar...

  • Skrivet juli 15, 2021
  • 0