Alla inlägg taggade "SLU"

 • Något ökade kräftfångster i år

  SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar sin prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas...

  • Skrivet augusti 5, 2020
  • 0
 • Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden

  Trots omfattande åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. De mest hotade arterna finns i miljöer som kräver ett öppet, betat landskap. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undersökt om gotlandsruss som betar året runt kan vara...

  • Skrivet juli 20, 2020
  • 0
 • Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet

  I södra halvan av Sverige kan skogen bli mindre produktiv i ett varmare och torrare klimat, medan den längre växtsäsongen kan öka produktiviteten längre norrut. Det visar en studie från SLU som bygger på satellitdata som speglar...

  • Skrivet juli 11, 2020
  • 0
 • Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv

  I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren närmare 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna...

  • Skrivet juni 27, 2020
  • 0
 • SLU-forskning kring sällskapsdjur får bidrag

  Nu är det beslutat vilka forskare som erhåller medel från Sällskapsdjurens forskningsfond, Ingeborg Ögrens Fond och Maj Johnsons fond, tre fonder som alla bidrar till forskning om våra sällskapsdjur. Antalet ansökningar har fyrdubblats de senaste tre åren...

  • Skrivet juni 20, 2020
  • 0
 • 800 nedgrävda tvättlappar ska visa hur svensk jord mår

  400 personer har anmält sig för att hjälpa till att ta reda på hur Sveriges odlingsmark mår. När SLU och LRF för första gången bjöd in till SM i nedbrytning tidigare i vår blev gensvaret överväldigande. Tanken...

  • Skrivet juni 3, 2020
  • 0
 • SLU i brett samarbete för biologisk mångfald

  Ta fram ny kunskap om risken för artutdöende, satsa på forskning om biologisk mångfald som samhällsfråga, stötta ekosystembaserat fiske, verka för ökat naturskydd, öka viltvårdsinsatser, motverka illegal handel med hotade arter. Det är exempel på löften som...

  • Skrivet maj 23, 2020
  • 0
 • Lantbrukares tankar om ändrade förutsättningar och om framtiden i ny rapport

  I en ny rapport från SLU, ”Sveriges förändrade lantbruk: lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden”, redovisas en intervjustudie med 40 lantbrukare från tre väldigt olika svenska jordbruksregioner. Nu bjuder författarna in till...

  • Skrivet maj 17, 2020
  • 0
 • Hotet mot asken, toppen på ett isberg

  Om svampsjukdomen askskottsjuka slår ut Sveriges askbestånd skulle en rad arter av insekter, lavar, svampar och mossor drabbas hårt. Av de 483 arter som på olika sätt lever på askar bedöms 115 vara så beroende av askar...

  • Skrivet april 30, 2020
  • 0
 • Våren har kommit extremt långt – hjälp oss hålla koll på hur långt

  Med vårtemperaturer redan i januari kom många vårtecken extremt tidigt i år. Sedan har vädret varierat, med rekordmycket snö längst upp i Riksgränsen, stormar med kylig vind och slutligen vårvärme igen. Kanske hinner våren övergå till sommar...

  • Skrivet april 27, 2020
  • 0