Alla inlägg taggade "SLU"

 • Utvärdering av odlingsförsök med drönare ska testas

  Kan drönarfoton och bildanalys genom maskininlärning ersätta manuell gradering i fältförsök? Det ska forskare vid SLU undersöka tillsammans med Hushållningssällskapet och Lantmännen Lantbruk. Projektet har nyligen beviljats medel från Stiftelsen lantbruksforskning. Varje år utförs mer än 600...

  • Skrivet februari 21, 2021
  • 0
 • Så kan vi spinna trådar som är ännu starkare än spindlarnas

  Spindeltråd är den starkaste fiber vi känner till, men det bör gå att tillverka konstgjord spindeltråd som är ännu starkare. Det menar en forskarduo från KI och SLU som hör till pionjärerna inom detta forskningsfält. I en...

  • Skrivet februari 13, 2021
  • 0
 • Städernas träd viktiga för miljö och ekonomi

  Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna pengar på träd? Svaren på dessa och flera andra frågor finns nu sammanställda inom projektet...

  • Skrivet februari 7, 2021
  • 0
 • Mindre gris- och fågelkött för att bli kvitt EU:s stora sojaimport

  EU importerar stora mängder soja från framförallt Sydamerika, där produktionen bidrar till avskogning, och därmed stora förluster av biologisk mångfald och utsläpp av koldioxid. Merparten av sojan används som djurfoder. Forskare från SLU har undersökt hur produktionen...

  • Skrivet januari 5, 2021
  • 0
 • Växtföljder – ett lovande sätt att få maten att räcka i ett förändrat klimat

  Trenden går mot ett mer enahanda odlingssystem med allt färre grödor i växtföljden. Samtidigt visar forskare från SLU och kollegor i Polen och Italien att de skördeökningar man får genom mer varierade växtföljder är särskilt stora under...

  • Skrivet december 4, 2020
  • 0
 • Arterna har ofta svårt att hänga med när klimatet förändras

  Ett unikt och tidigare otillgängligt arkiv över naturens kalender, insamlat i de länder som förut var Sovjetunionen, visar att det kan bli svårt för många arter att anpassa sig till ett nytt klimat. Arterna följer signaler i...

  • Skrivet november 30, 2020
  • 0
 • Miljondonation till SLU för hundcancerforskning

  Boxerklubben donerar en miljon kronor till SLU för forskning kring cancer hos boxer men också andra hundraser. – Vi är mycket glada för att ta emot en så stor donation. Gåvan kommer att göra verklig skillnad för...

  • Skrivet november 29, 2020
  • 0
 • Mer varierat brukande av jordbruksmarken ökar ekosystemtjänster och upprätthåller skördarna

  Diversifiering har förts fram som en väg mot ett mer hållbart jordbruk med mindre påverkan på miljö och klimat. Mer biologisk mångfald kan vara bra för både skörden och ekosystemtjänster som pollinering, naturliga reglering av skadegörare, näringsomsättning,...

  • Skrivet november 10, 2020
  • 0
 • Skogsskador – inte bara älgens fel

  Skogsskadorna väger tungt när det beslutas hur många älgar som ska skjutas och var. Ny forskning från SLU visar att mängden tall och mängden andra hjortdjur också måste tas med i beräkningen, tillsammans med antalet älgar, om...

  • Skrivet oktober 14, 2020
  • 0
 • Social livscykelanalys värderar produktionen av svenskt griskött

  Grisarna har det bättre i Sverige jämfört med genomsnittet i Europa. När svenskt griskött utvärderas från ett socialt hållbarhetsperspektiv och jämförs med andra länder är det i stället grisproducenten som ligger sämst till. Det visar forskare från...

  • Skrivet oktober 6, 2020
  • 0