All posts tagged "Småcellig lungcancer"

  • Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

    Tecentriq i kombination med kemoterapi ger förlängd överlevnad vid tidigare obehandlad småcellig lungcancer. Det är det första betydande behandlingsframsteget för denna patientgrupp på över 20 år. Under den nu pågående världskongressen om lungcancer (WCLC) presenterades data från...

    • Posted september 27, 2018
    • 0