All posts tagged "Småföretag"

 • Småföretagares miljömedvetenhet fortsätter minska

  Färre än hälften, 48 procent, av Sveriges småföretagare tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en ny undersökning bland 815 små och medelstora företag i hela landet. Siffran...

  • Posted juni 18, 2017
  • 0
 • En vårbudget som missar småföretagen

  Småföretagarna Riksförbund har tagit del av regeringens vårbudgetproposition och kan konstatera att den kortsiktigt förlitar sig på den starka högkonjunktur som vi är inne i. Det innebär att det inte finns några förslag eller pengar avsatta till...

  • Posted april 19, 2017
  • 0
 • Högsta lönsamheten sedan 2012 för svenska småföretag

  LRF Konsults nionde upplaga av Lönsamhetsbarometern visar på ett rekordår för de svenska småföretagen 2016, men det är stora skillnader i lönsamhet mellan regionerna. Barometern baseras på faktiska bokslut från 2 441 företag med 0–15 anställda för helåren...

  • Posted april 14, 2017
  • 0
 • Småföretagen i Örebro värderas allt högre

  Värdet på små- och medelstora företag i Örebro län ökade under 2016 med 8,4 procent, visar Valuations Värdebarometer. Länets hamnar därmed på 7:e plats när värdetillväxten i de olika regionerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet...

  • Posted mars 31, 2017
  • 0
 • Svenska småföretag går mot bästa året sedan 2011

  LRF Konsults Lönsamhetsbarometer för december visar att landets småföretagare går mot det lönsammaste året sedan 2011. I barometern har LRF Konsult analyserat småföretagens lönsamhet utifrån ett branschperspektiv och resultatet visar att fyra av fem branscher går mot...

  • Posted december 18, 2016
  • 0