Alla inlägg taggade "Smittspårning"

 • Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

  Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Det framgår...

  • Skrivet november 25, 2021
  • 0
 • Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny vägledning till kommunerna som ska fungera som ett stöd i deras arbete med att spåra och undanröja objektburen smitta. Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt eller sällskapsdjur och människa....

  • Skrivet november 25, 2021
  • 0
 • Förlängd rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

  Smittspårning visar att personer med covid-19 fortfarande reser in i landet. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten rekommendationen att alla som kommer till Sverige från länder utanför Norden bör PCR-testa sig för covid-19 vid ankomst. Alla som reser in bör...

  • Skrivet augusti 31, 2021
  • 0
 • Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser

  Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott. Även om alla anställda uppmanas att arbeta hemifrån finns arbetsplatser där det inte är praktiskt möjligt. Några exempel...

  • Skrivet mars 2, 2021
  • 0
 • Nya krav på registrering för att kunna spåra smittor hos djur

  Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Jordbruksverket behöver ha information om var djuren...

  • Skrivet februari 12, 2021
  • 0