All posts tagged "Smittspridning"

 • Så har covid-19 förändrat vårt beteende

  Smittspridning av covid-19 pågår fortfarande enligt Folkhälsomyndighetens statistik¹. Trots det är nära 90 procent inte rädda för att smittas av covid-19. Pandemin har dock påverkat vårt beteende – bland annat undviker var femte person folkmassor. Det visar...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Smittspridningen av luftvägssjukdomar fortsatt omfattande

  Smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensa bedöms fortfarande vara hög, den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra. Antalet rapporterade bekräftade fall av covid-19 minskade under vecka 52...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • Fortsatt omfattande spridning av covid-19, influensa och RS-virus

  Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att vara omfattande. Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Med nya data från vecka 51 konstaterar Folkhälsomyndigheten att Sverige...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0
 • Det är inte försent att vaccinera sig

  Hög smittpridning av luftvägsinfektioner, inte för sent att vaccinera sig. Samtidigt som julen står för dörren ökar också smittspridningen av olika luftvägsvirus. I region Örebro län har vi de senaste veckorna sett stora ökningar av antalet fall av...

  • Posted december 21, 2022
  • 0
 • Fortsatt kraftigt ökad smittspridning

  Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt Folkhälsomyndighetens övervakning, myndigheten ser ett ökat intresse för att vaccinera sig mot covid-19 och påminner om att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i...

  • Posted december 16, 2022
  • 0
 • Smittspridning ökar kraftigt

  Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt. Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa...

  • Posted december 11, 2022
  • 0
 • Fortsatt ökning av covid-19

  Sedan början av juni har Folkhälsomyndigheten sett en ökande smittspridning av covid-19 i Sverige. Den fortsätter även vecka 29 i en majoritet av regionerna. Folkhälsomyndigheten ser en fortsatt ökning av bekräftade fall av covid-19 nationellt sedan i...

  • Posted juli 29, 2022
  • 0
 • Sammanställning av vintersjukdomar klar

  Smittspridningen av RS-virus, influensa och vinterkräksjuka fortsatte att påverkas av pandemin även under vintersäsongen 2021/2022. En ovanligt tidig och intensiv epidemi av RS-virus drabbade många små barn hösten 2021. Även spridningen av influensa och vinterkräksjuka uppvisade ovanliga...

  • Posted juli 25, 2022
  • 0
 • Örebro län rapporterar flest nya coronafall i landet

  Lika många inläggning på intensivvårdsavdelning som förra veckan, fler nya bekräftade fall och färre tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Örebro län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 14. Sedan allmänheten slutat testas för pågående coronainfektion...

  • Posted april 18, 2022
  • 0
 • Covid-19 kan vara en luftburen smitta i sjukhus och andra inomhusmiljöer

  Det har funnits bristande kunskap, och delade meningar, om huruvida covid-19 kan vara en luftburen smitta. Nu har en svensk studie för första gången påvisat aktivt SARS-CoV-2 i luft. Infektionsdugliga virus återfanns i luft i vårdrum med...

  • Posted april 13, 2022
  • 0