Alla inlägg taggade "Snabb buss"

  • Rudbecksgatan och Universitetsallén, anpassas för snabbussar

    Under 2021 utförs gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén för att anpassa och förbereda gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem.   Område Öster. Varför utförs arbetet? Örebro kommun kommer under våren 2021 att påbörja byggnationen för ett...

    • Skrivet maj 16, 2021
    • 0