All posts tagged "Socialdemokraterna"

 • Världens första fossilfria välfärdsland

  Socialdemokraternas partikongress har fattat beslut om de politiska riktlinjerna för sin miljö-och klimatpolitik. Bland annat fattades beslut om att skrota utsläppsrätter och pant på elektroniska produkter. Tomas Eneroth, gruppledare i riksdagen och ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott,...

  • Posted april 11, 2017
  • 0
 • En ansvarsfull flyktingpolitik ligger fast

  Socialdemokraternas partikongress har idag fattat beslutat om riktlinjer för migrationspolitik. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson var föredragande från partistyrelsen. Prioriterade beslut från riktlinjer: Ökat globalt samarbete. Sverige ska vara en pådrivande kraft såväl inom EU som globalt...

  • Posted april 10, 2017
  • 0
 • Valberedningens förslag klart för S-kongressen

  Valberedningen är nu klar med förslag till Verkställande utskottet, Partistyrelsen, revisorer och till Programkommissionen. Valberedningens förslag kommer att behandlas på Socialdemokraternas partikongress 8-12 april. Valberedningens förslag till Verkställande utskottet har en jämn könsfördelning och representation från norr...

  • Posted mars 11, 2017
  • 0
 • S kräver fler kvinnliga domare vid EU-domstolen

  Drygt ett år har gått sedan EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) drev igenom kravet på jämställd representation i EU-domstolen. Då, hösten 2015, var bara fem av 28 domare i EU-domstolen kvinnor. Sen dess har 15 nya domare utsetts....

  • Posted mars 8, 2017
  • 0
 • Krav på skärpta regler för cancerframkallande ämnen

  På tisdag den 28 februari tar Europaparlamentets sysselsättningsutskott ställning till EU-parlamentariker Marita Ulvskogs (S) förslag om skärpta gränsvärden för cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön. – Industrin och delar av näringslivet har bedrivit en intensiv lobbyingkampanj mot våra krav...

  • Posted februari 27, 2017
  • 0
 • Åtta av tio svenskar litar på andra

  Åtta av tio svenskar, 79 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Förtroendet människor emellan är starkt förankrat i nästan alla politiska läger. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. – Tilliten...

  • Posted januari 6, 2017
  • 0
 • Politik – Mälardalsrådet kommenterar forskningspropositionen

  Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning presenterade igår regeringens forskningspolitiska proposition. Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet, kommenterar utifrån de storregionala prioriteringar som belysts under året. – Vi har länge lyft behovet av...

  • Posted november 30, 2016
  • 0
 • Politik – Fortsatt jämnt mellan blocken

  Sedan juni är opinionsläget slående stabilt och skillnaderna mellan de två huvudskaliga konstellationerna Alliansen och de rödgröna ligger fortsatt klart inom felmarginalen. De större förskjutningarna sedan valet, med tapp för S och MP och ökningar för V...

  • Posted november 5, 2016
  • 0
 • Länet – Långsiktiga prognoser ska underlätta matchningen

  I framtiden kommer det att råda fortsatt brist på såväl pedagoger och vårdutbildad personal som fordonsutbildad personal i Örebro län om inga åtgärder vidtas. Det visar de utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som Region Örebro län har varit med...

  • Posted oktober 8, 2016
  • 0
 • Lokalt – Nu startar Trädgårdsgatan resan

  Nu startar Trädgårdsgatan resan mot en grönskande stadsgata. Tisdag 20 september kl. 10.00 går startskottet för ombyggnationen av Trädgårdsgatan och Alnängsgatan. Först ut är Trädgårdsgatan, sträckan från Stortorget till Engelbrektsgatan. Tisdag 20 september, kl. 10.00. Trädgårdsgatan, nedanför...

  • Posted september 17, 2016
  • 0