All posts tagged "Socialdepartementet"

 • Arbetet mot välfärdsbrottslighet och oseriösa aktörer stärks

  Arbetet mot välfärdsbrottslighet och oseriösa aktörer i vården ska stärkas, ekonomisk brottslighet är en växande del av den organiserade brottsligheten. Inom vården blir välfärdsbrottsligheten mer och mer märkbar. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag kartlägga och analysera kommuners...

  • Posted december 6, 2023
  • 0
 • Vården ska bli mer inkluderande mot personer med könsdysfori

  Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att bland annat genomföra en informationsinsats, riktad till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter personer med könsdysfori. Syftet är att personer med könsdysfori ska få ett bättre bemötande i vården....

  • Posted november 14, 2023
  • 0
 • Regeringen vill pröva att slå ihop myndigheter

  I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en kommande prövning av myndighetssammanslagningar, regeringen har beslutat att ge berörda myndigheter i uppdrag att inkomma med förslag på hur organisationsförändringarna kan genomföras. – Varje skattekrona ska användas klokt och statens...

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Nationell start för bred vaccinationsinsats

  Igår tisdag den 7 november, startade den breda vaccinationen med uppdaterat covid-19-vaccin i Sverige, den senaste statistiken visar att spridningen av covid-19 fortsätter att öka. Det är därför viktigt att de som rekommenderas vaccination mot covid-19 vaccinerar...

  • Posted november 8, 2023
  • 0
 • Förslag om samhällsvården för barn och unga

  Regeringen har tagit emot förslag om hur samhällsvården för barn och unga kan förbättras. Barn och unga i samhällsvård ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Nu har utredningen ”Barn och unga i samhällets vård”...

  • Posted november 6, 2023
  • 0
 • Stöd till vårdpersonal för att möta personer

  Stöd till vårdpersonal för att möta personer, som involverats i gängkriminalitet. Socialstyrelsen ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för att vårdpersonal bättre ska kunna bemöta personer som är drabbade av, eller involverade i, våldsbejakande miljöer. – Det...

  • Posted november 1, 2023
  • 0
 • Utvärdering av behandlingsprogram för våld mot närstående

  Regeringen ger Kriminalvården och Socialstyrelsen i uppdrag att implementera och utvärdera behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence), för personer som utövar våld mot närstående. Utgångspunkten i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld är att...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0
 • Möjligt att pausa tjänstepensionen

  Igår ägde det första mötet med pensionsgruppen rum med samtliga riksdagspartier, något som aldrig tidigare har hänt. Under mötet ställde sig pensionsgruppen bakom inriktningen, om mer flexibla regler för utbetalning av tjänstepension. Sveriges pensionärer förtjänar att politiken...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0
 • Stödet till Judiska Centralrådet förstärks

  Stödet till Judiska Centralrådet förstärks med 10 miljoner kronor. Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar, som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10...

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Högre krav för kvalificering till välfärden

  Högre krav för kvalificering till välfärden, för nyanlända och icke-medborgare. En utredning får i uppdrag att ta fram en ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd. Syftet är att minska risken för att socialförsäkringssystemet och ekonomiskt...

  • Posted oktober 20, 2023
  • 0