Alla inlägg taggade "Socialsmart hyresavtal"

  • Västerporten inför nytt socialsmart hyresavtal

    Det kommunala fastighetsbolaget Västerporten Fastigheter, dotterbolag till ÖrebroBostäder AB, jobbar med fastighetsutveckling i Örebros västra stadsdelar. Som ett led i företagets hållbarhetsarbete inom sociala frågor lanserar Västerporten ett helt nytt tilläggsavtal till sina hyresgäster; det socialsmarta avtalet....

    • Skrivet mars 27, 2021
    • 0