All posts tagged "Socialstyrelsen"

 • Svar på Socialstyrelsens beslut om allmän screening

  Prostatacancerförbundet har tagit del av Socialstyrelsens tilltänkta beslut att inte rekommendera allmän screening för prostatacancer. Förbundets uppfattning är att den bedömning som gjorts bygger på en alltför snäv frågeställning, närmare bestämt om det tillkommit någon ny markör som...

  • Posted maj 8, 2018
  • 0
 • Besvikna över Socialstyrelsens nej

  Igår måndag fattade Socialstyrelsen beslut om att inte rekommendera screening av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerdiagnos. Vi är naturligtvis oerhört besvikna. Utan att ännu ha tagit del av analysen så ifrågasätter vi hur Socialstyrelsen kan stå kvar vid...

  • Posted februari 13, 2018
  • 0
 • Socialstyrelsen bekräftar – Privata äldreboenden håller hög kvalitet

  Privata äldreboenden kommer även i år bra ut i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i boendena, på 18 av 27 kvalitetsparametrar hävdar sig de privata alternativen bättre än de kommunala, 92 procent av landets äldreboenden har svarat på...

  • Posted januari 16, 2018
  • 0
 • KBT och MI räcker inte för att behandla spelmissbruk

  Socialstyrelsens rekommendation för behandling av spelmissbruk är inte tillräcklig. I dagarna kom Socialstyrelsen ut med sina nationella rekommendationer till Hälso- och sjukvården och Socialtjänsten. Finn Stenwall behandlingsansvarig på Spelfriheten AB, och har över 35 års branscherfarenhet kommenterar: ”Jag...

  • Posted januari 2, 2018
  • 0
 • Elektronisk förskrivning blir huvudregel

  Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslår att all förskrivning av läkemedel till människa ska ske elektroniskt med vissa undantag. Redan idag sker 98 procent av all receptförskrivning elektroniskt, men nu blir det huvudregeln. – Elektronisk förskrivning minskar riskerna för...

  • Posted december 24, 2017
  • 0
 • Så tycker de äldre om äldreomsorgen

  När Socialstyrelsen presenterar resultaten från den årliga undersökningen ”Så tycker de äldre om Äldreomsorgen” får Örebro kommun höga betyg av brukarna själva. 89 % är nöjda med hemvården och 83 % är nöjda med sitt vård- och...

  • Posted oktober 21, 2017
  • 0
 • Ny statistik – Så här många tog sitt liv under 2016

  1478 personer tog sitt liv i Sverige under 2016. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik. 1478 självmord är 1478 för många, för självmorden går till stor del att förebygga. Totalt har 1478 personer tagit sitt liv under 2016,...

  • Posted september 7, 2017
  • 0
 • Tonårsaborter minskar tack vare preventivmedelssubventioner

  Antalet tonårsaborter i Sverige minskar och en av anledningarna är subventionerade preventivmedel, det visar socialstyrelsens senaste statistik som offentliggjordes idag. – Det visar att det är dags att regeringen höjer åldersgränsen för att fler ska kunna nyttja subventionerade...

  • Posted maj 23, 2017
  • 0
 • Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

  Svenska Läkaresällskapet anser att Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom ska kompletteras med information om fysisk aktivi­tet som behandlingsmetod vid depression och ångesttillstånd. – Vi är förvånade över att Socialstyrelsen i sin senaste rapport om behandlingsmetoder vid depression och ångestsyndrom, som just varit...

  • Posted april 7, 2017
  • 0
 • Bra att bristen på vårdplatser utreds

  I torsdags gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur brister i bemanning påverkar risken för vårdskador, Läkarförbundet välkomnar regeringens beslut att kartlägga bristen på vårdplatser. Socialstyrelsens kartläggningen ska särskilt fokusera på bemanningen inom akutsjukvården och...

  • Posted mars 11, 2017
  • 0