Alla inlägg taggade "Sofia Rydgren Stale"

  • Endast en av fyra har fast läkare

    Myndigheten Vård- och omsorgsanalys publicerade idag en rapport som visar att endast en tredjedel av befolkningen har fast läkar- eller vårdkontakt i primärvården. Pandemin har visat på behovet av kontinuitet i primärvården, inte minst för äldre. Vård-...

    • Skrivet februari 1, 2021
    • 0