Alla inlägg taggade "Solar Orbiter"

  • Första svenska resultaten från Solar Orbiter

    Nu presenterar svenska forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) för första gången forskningsresultat från rymdsonden Solar Orbiter som på nära håll studerar solen och dess flöde av laddade partiklar, solvinden. Resultaten har publicerats i ett specialnummer om...

    • Skrivet juli 8, 2021
    • 0