Alla inlägg taggade "Solcellsanläggningar"

  • Solcellsanläggningar kan störa försvarets radiokommunikation

    Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten har undersökt vilka elanläggningar som kan orsaka elektromagnetiska störningar (EMC-störningar) på totalförsvarets verksamheter. Utredningen visar att solcellsanläggningar bland annat kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. Tillsammans med Försvarsmakten har Elsäkerhetsverket genomfört...

    • Skrivet december 9, 2020
    • 0