All posts tagged "Sömnapné"

 • Sömnapné under REM-sömnen kopplat till risk för hjärt-kärlsjukdom

  Sömnapné är en folksjukdom som kännetecknas av korta andningsuppehåll under sömnen. En nyligen publicerad studie vid Uppsala universitet med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att andningsuppehåll under den så kallade REM-sömnen är förknippade med tecken på åderförfettning med...

  • Posted augusti 17, 2022
  • 0
 • Andningsmask med liten centrifugalfläkt minskar risken för sömnapné

  Många personer över 40 år drabbas av problem med sömnapné vilket innebär att de får upprepade andningsuppehåll när de sover. Vanligtvis är andningsuppehållen 20 till 30 sekunder långa, men ibland kan de pågå i upp till en...

  • Posted februari 2, 2019
  • 0