Alla inlägg taggade "Specialiserad öppenvård"

  • Region Örebro län ska upphandla vård

    Region Örebro län ska göra en upphandling av specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi. Vid dagens sammanträde fattade regionstyrelsen beslut om formerna för denna upphandling. Regionstyrelsen vill att Region Örebro län ska kunna erbjuda...

    • Skrivet april 29, 2021
    • 0