Alla inlägg taggade "Spridning"

 • Flera fall av sorkfeber i Örebro län

  Sorkfeber i länet är ovanligt men nu har nio fall rapporterats i de norra delarna av Örebro län, förra året rapporterades två. Tidigare år har sjukdomen framför allt påvisats norr om Dalälven och endast enstaka fall har...

  • Skrivet maj 28, 2022
  • 0
 • Polismyndigheten får nya verktyg för att motverka spridning av terrorisminnehåll på internet

  Regeringen har i dag beslutat att ge Polismyndigheten uppdraget som behörig myndighet enligt TCO-förordningen, vilket innebär att myndigheten får nya verktyg för att motverka spridning av terrorisminnehåll på internet. EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terroris­minnehåll...

  • Skrivet april 28, 2022
  • 0
 • Covid-19 fortsätter spridas i samhället

  Under vecka 14 minskade antalet fall av bekräftad covid-19 jämfört med föregående vecka, men spridningen i Sverige fortsätter. Antalet personer som behöver intensivvård ligger kvar på samma nivå som de senaste veckorna. Spridningen av covid-19 i samhället...

  • Skrivet april 15, 2022
  • 0
 • Nätfiskemejl med anspelning på påsken främjar spridningen av Emotet

  IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies släpper nu sin rapport över utvecklingen inom cybersäkerhetshot för mars 2022. Rapporten visar att Emotet var den mest utbredda skadliga koden i Sverige och att den påverkar 10 procent av verksamheterna världen...

  • Skrivet april 13, 2022
  • 0
 • Nya scenarier pekar på minskad spridning av covid-19

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en minskad smittspridning, det mest sannolika är att den planar ut till mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren. Ett mindre troligt scenario tar också upp effekten av...

  • Skrivet februari 21, 2022
  • 0
 • Mindre miljöpåverkan vid spridning av gödsel när Jordbruksverket ändrar föreskrifter

  Jordbruksverket har gjort ändringar i föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket som berör gödsling av åkermark. Startdatumet för när ändringarna börjar gälla är den 1 mars 2022. Tidigare fick lantbrukare på hösten inom nitratkänsliga områden tillföra upp till...

  • Skrivet februari 12, 2022
  • 0
 • Skärpta restriktioner för verksamheter

  Den 23 december skärptes kraven på de åtgärder som verksamheter behöver göra för att motverka spridning av covid-19 viruset, länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer dessa krav. I Sverige har antalet covid-19-fall börjat öka...

  • Skrivet december 27, 2021
  • 0
 • Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

  Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla...

  • Skrivet december 7, 2021
  • 0
 • Spridningen av vinterkräksjuka är igång

  Spridningen av vinterkräksjuka är igång för säsongen, det visar antalet sökningar på 1177 Vårdguiden och statistik från landets laboratorier. En ökning av antalet smittade väntas under de närmaste veckorna. Säsongen för vinterkräksjuka brukar sträcka sig mellan november...

  • Skrivet december 6, 2021
  • 0
 • Fortsatt stor spridning av RS-virus – viktigt skydda de yngsta

  Antalet fall av RS-virus bland spädbarn ligger fortfarande mycket högt jämfört med tidigare säsonger, att skydda de yngsta mot smittan genom att följa råd och rekommendationer är en viktig uppmaning till föräldrar. Den höga nivån syns i...

  • Skrivet november 10, 2021
  • 0