All posts tagged "Spridning"

 • En ökad spridning av desinformation riktas mot Sverige

  Igår, onsdagen den 26 juli, höll ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressbriefing om den senaste tidens påverkanskampanjer mot Sverige, deltog gjorde även Mikael Östlund, kommunikationschef på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Den senaste tidens händelser,...

  • Posted juli 27, 2023
  • 0
 • Såpbubblor visar hur smittor kan spridas

  Två personer sitter i ett glasrum i en labbhall på Högskolan, en maskin släpper ut små såpbubblor i det svagt upplysta rummet. Det här experimentet visar hur luften rör sig i ett rum när man sitter där...

  • Posted februari 6, 2023
  • 0
 • Rörelser i proteiner ger ledtrådar

  Forskare vid Umeå universitet har upptäckt hur en viss typ av protein rör sig för att DNA ska kopieras. Upptäckten kan få konsekvenser för förståelsen av hur gener för antibiotikaresistens sprids mellan bakterier. – Att studera DNA-replikation...

  • Posted januari 29, 2023
  • 0
 • Så sprids covid-19

  Så sprids covid-19, ny matematisk modell kan leda till bättre beslut i framtiden. Forskare vid Örebro universitet har varit med och tagit fram en ny matematisk modell för smittspridning under covid-19-pandemin, en modell som även tar hänsyn...

  • Posted januari 27, 2023
  • 0
 • Spridningen av luftvägsvirus fortsätter att minska

  Antalet rapporterade fall av covid-19, influensa och RS-virus har minskat sedan de högsta nivåerna i december. Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att minska, även bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Även antalet bekräftade RSV-...

  • Posted januari 27, 2023
  • 0
 • Minskad spridning av luftvägssjukdomar

  Spridningen av luftvägssjukdomarna influensa, RS-virus och covid-19 minskar, enligt Folkhälsomyndigheten senaste statistik. Den senaste statistiken gäller rapporteringen av bekräftade fall under vecka två. Sammantaget visar statistiken att fallen av influensa, RS-virus och covid-19 fortsätter minska. Flera datakällor...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Det epidemiologiska läget i Kina

  Det epidemiologiska läget i Kina bedöms inte påverka läget i Sverige väsentligt, den ökade spridningen av covid-19 i Kina bedöms inte ha väsentlig påverkan på utvecklingen av det epidemiologiska läget i Sverige. Det framgår av Folkhälsomyndighetens analys,...

  • Posted januari 14, 2023
  • 0
 • Avloppsvattnet visar att coronavirus sprids snabbt

  Sedan månadsskiftet november–december ses en kraftig ökning av det virus som orsakar COVID-19 i svenskt avloppsvatten, från norr till söder. På vissa platser har halterna fortsatt att öka även under vecka 50, och den variant som har...

  • Posted december 25, 2022
  • 0
 • Spridningen av vinterkräksjuka är igång

  Säsongen för vinterkräksjuka är nu igång, både i samhället och inom vården väntas en ökning av antalet smittade under de närmaste veckorna. Säsongen för vinterkräksjuka brukar sträcka sig mellan november och april. Statistik från landets laboratorier och...

  • Posted december 12, 2022
  • 0
 • Podcast för barn ska sprida kunskap

  Podcast för barn ska sprida kunskap om Bergslagens historia, föreningarna Bergskraft Bergslagen och Industrilandskap Bergslagen har fått bidrag från Knutbergsstiftelsen för att producera en podcast i tio avsnitt där barn samtalar med olika intressanta människor om bergsbrukets...

  • Posted december 9, 2022
  • 0