All posts tagged "Stärka"

 • Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

  Den 12 december lanserade MSB kampanjen Förberedda företag, riktad till små och medelstora företag i Sverige. Kampanjen är en del av den satsning som MSB gör för att stärka totalförsvaret och utveckla den svenska försörjningsberedskapen. Målet är...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Så kan pensionssystemet stärkas

  Onsdag 23 november träffas den parlamentariska pensionsgruppen för första gången sedan valet. Det är viktigt att pensionsfrågorna nu hanteras mer långsiktigt och förutsägbart än under förra mandatperioden. Inför mötet presenterar TCO en ny rapport som visar hur...

  • Posted november 21, 2022
  • 0
 • Redo för nästa kris – så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

  I flera år har MSB spridit information för att öka allmänhetens kunskap om hur privatpersoner kan vara förberedda för att klara sig vid samhällskriser. I november görs en ny satsning med fokus på att öka kunskap om vad...

  • Posted november 7, 2021
  • 0
 • Sveriges beredskap behöver stärkas

  MSB levererar regelbundet en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Intresset för rapporten har vuxit i takt med att beredskapsfrågor berör allt fler. Därför har MSB sammanfattat några viktiga slutsatser ur rapporten i ”Kraftsamling – för...

  • Posted juli 1, 2021
  • 0
 • Region Örebro län satsar 500 000 kronor på att stärka pojkars kulturutövande

  Undersökningar av våra kulturvanor visar att kvinnor tar del av kultur i högre utsträckning än män och flickor i högre grad än pojkar. Barn och ungas kulturvanor påverkas också av föräldrarnas utbildningslängd. Idag beslutade Region Örebro läns...

  • Posted juni 2, 2021
  • 0
 • Regeringen vidtar åtgärder för att stärka och samordna intensivvården i Sverige

  ​I en skrivelse till Socialdepartementen uppmanade styrelsen för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) socialminister Lena Hallengren att omedelbart agera för ökning och nationell samordning av intensivvårdsplatser i Sverige med anledning av covid-19. Nu agerar regeringen. ​...

  • Posted mars 19, 2020
  • 0