All posts tagged "Stärkas"

 • Sveriges nationella smittskydd behöver stärkas

  Det nationella smittskyddet fungerar bra i ett normalläge, men behöver stärkas för att öka förmågan att hantera framtida pandemier. Brister i regelverk, otillräckliga system och data för nationell övervakning, och ett delat ansvar för vårdhygien påverkar smittskyddets...

  • Posted maj 25, 2023
  • 0
 • Det straffrättsliga skyddet ska stärkas för journalister

  Det straffrättsliga skyddet ska stärkas för journalister och vissa andra samhällsnyttiga yrkesgrupper. Det är oacceptabelt att den som bedriver nyhets­förmedling eller utövar en annan samhälls­nyttig funktion utsätts för våld, hot eller trakas­serier. I förlängningen innebär sådana brott ett...

  • Posted maj 1, 2023
  • 0
 • Landsbygdens förutsättningar ska stärkas

  Oavsett var i länet du väljer att bosätta dig ska du kunna arbeta, resa och ta del av samhällets olika tjänster på ett acceptabelt sätt. För att leva upp till den ambitionen vill Region Örebro läns regionala...

  • Posted juni 18, 2021
  • 0
 • Kulturen i Lindesbergs kommun kommer stärkas genom ett arv

  Det är andra gången på 5 år som en privatperson testamenterar pengar, öronmärkta till kultur. Vi är mycket tacksamma. Kommunen har fått ett arv från Kjell Andreassons dödsbo. I testamentet står det att en stiftelse ska upprättas...

  • Posted juni 10, 2021
  • 0