All posts tagged "Statens veterinärmedicinska anstalt"

 • Sjukdomsövervakningen av vilda djur avbryts

  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter den pågående övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter nya instruktioner till myndigheten från övergångsregeringen. Finansiering av uppdraget finns inte med i det nya regleringsbrevet. – Vi har inte fått information...

  • Posted januari 10, 2019
  • 0
 • Ny kaningulsot smittar fler arter och åldrar

  Utbredningen av en ny typ av kaningulsotsvirus (RHDV2) är stor i Sverige. Det nya viruset smittar dessutom harar och sjukdomen ser likadan ut hos unga och vuxna kaniner. Det visar Aleksija Neimanis i en avhandling vid Statens...

  • Posted september 22, 2018
  • 0
 • Afrikansk svinpest – risk med foderimport

  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i samband med torkan fått många frågor om risken för att afrikansk svinpest ska följa med importerat foder till Sverige. I områden i Europa som drabbats av afrikansk svinpest (ASF) (se karta)...

  • Posted juli 25, 2018
  • 0