Alla inlägg taggade "Stockholms Handelskammare"

 • Arbetskraftsbristen rusar mot rekordnivåer

  Antalet vakanser ökar dramatiskt och är i delar av landet på nästan samma höga nivå som innan pandemin, visar Stockholms Handelskammares nya analys av SCB-data. Detta samtidigt som arbetslösheten i Sverige är fjärde högst i EU. –...

  • Skrivet september 4, 2021
  • 0
 • Lyft i juni för pressad hotellsektor

  Lyft i juni för pressad hotellsektor: ”Tillträdande regering kommer behöva beredskap för att fortsätta stötta sektorn”. Logiintäkterna för svenska hotell var 74 procent bättre i juni 2021 jämfört med samma månad i fjol, trots det skrivs tappet jämfört...

  • Skrivet juli 9, 2021
  • 0
 • Svensk BNP väntas stiga

  Stockholms Handelskammare har via Oxford Economics tagit fram ekonomiska prognoser för Sverige och samtliga åtta riksområden. Under 2021 väntas Sveriges BNP stiga med 4,4 procent och bland riksområdena sticker Stockholms län ut med högst tillväxtsiffra, 4,7 procent,...

  • Skrivet juli 4, 2021
  • 0
 • Välkommet intresse för järnvägssatsning till Oslo

  Stockholms Handelskammare, som utrett frågan om en satsning på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo, välkomnar regeringens besked: – Bättre järnväg för snabbare tåg mellan våra huvudstäder är en mycket bra investering som skulle halvera restiden, öka utbytet...

  • Skrivet april 25, 2021
  • 0
 • KI reviderar upp BNP-tillväxt och spår lägre arbetslöshet än tidigare

  Konjunkturinstitutet (KI) reviderar upp BNP-tillväxten för 2021 med 0,5 procentenheter och arbetslösheten väntas bli betydligt lägre i år och nästa år jämfört med vad som förutsågs i december. Stockholms Handelskammare konstaterar att det ändå finns skäl att...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Nu går fler till nytt jobb än till Arbetsförmedlingen

  Under vecka 10 har totalt 1 697 fler arbetssökande fått arbete jämfört med nytillkomna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Trots det är nettotalen så här långt under 2021 negativa och långtidsarbetslösheten fortsätter att öka till nya rekordnivåer. – På...

  • Skrivet mars 28, 2021
  • 0
 • Fortsatt mörker i hotellbranschen

  Fortsatt mörker i hotellbranschen: ”Kommer behöva ytterligare hjälp i väntan på vaccineringen”. Ännu syns ingen ljusning på hotellmarknaden, visar nya siffror för februari månad. En ny analys från Stockholms Handelskammare visar att logiintäkterna hos svenska hotell var...

  • Skrivet mars 16, 2021
  • 0
 • Därför behöver tågresorna mellan Stockholm och Oslo gå på halva tiden

  En satsning på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo behövs i kommande nationell plan. Stockholms Handelskammare menar att det kan halvera restiden och stärka utbytet mellan huvudstäderna. – Det är en kostnadseffektiv åtgärd som knyter två dynamiska och...

  • Skrivet februari 3, 2021
  • 0
 • Omstartskommissionens slutrapport har kommit

  Omstartskommissionen har nu överlämnat sin slutrapport i form av en bok till Stockholms Handelskammare. Boken, som spänner över tio ämnesområden författade av lika många experter under ledning av kommissionens ordförande Klas Eklund, lägger fram och motiverar en...

  • Skrivet augusti 17, 2020
  • 0
 • Konkurserna i hotell- och restaurang ökar dramatiskt under april

  Hotell- och restaurang är den bransch som drabbats hårdast av konkurserna under aprils tre första veckor. Jämfört med samma period i fjol är ökningen 286 procent och antalet anställda som berörs har ökat med nästan 1 500 procent...

  • Skrivet maj 2, 2020
  • 0