All posts tagged "Stockholms universitet"

 • Att snooza kan hjälpa dig att vakna

  Det påstås ofta att snoozning kan vara dåligt för sömnen och hjärnan, utan att några direkta bevis har presenterats. Nu visar forskning från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, att snoozning till och med kan stödja uppvaknandet för...

  • Posted oktober 18, 2023
  • 0
 • Antimateria faller nedåt

  För första gången har gravitationens påverkan på antimateria observerats i ett experiment. Det har skett vid ALPHA-experimentet på CERN, där Fysikum på Stockholms universitet är representerat genom Svante Jonsell. Resultaten publiceras nu i tidskriften Nature. Antimaterien är...

  • Posted september 28, 2023
  • 0
 • Dålig kunskap om pensionssystemet påverkar sparandet

  Hur förändrades svenskarnas sparande efter att det allmänna pensionssystemet reformerades i grunden i slutet av 1990-talet? En ny avhandling i nationalekonomi visar ,att trots att det nya systemet innebar lägre pensionsinkomster så ökade inte sparandet. Människor förstod...

  • Posted juli 17, 2023
  • 0
 • Den första neutrinobilden av Vintergatan

  För första gången har forskare tagit fram en bild av Vintergatan med hjälp av neutriner, som observerades med teleskopet IceCube i den antarktiska isen. Bilden antyder att den kosmiska strålningen oftare krockar med gas och stoft i...

  • Posted juli 2, 2023
  • 0
 • Nyupptäckt kosmiskt förstoringsglas

  Forskare har upptäckt en ovanlig typ av gravitationslins hos en supernova, döpt till SN Zwicky. Linsen kan dela upp ljuset från en supernova i fyra bilder och innebär ett genombrott i förmågan att utforska hur galaxer förvränger...

  • Posted juni 13, 2023
  • 0
 • Nytt sätt att rena vatten

  Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat porösa kristaller från granatäppelextrakt som kan fånga in och bryta ner läkemedelsmolekyler från kommunalt avloppsvatten. Forskningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Water. Läkemedelsrester som släpps ut i avloppsvattnet kan vara...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • En andra chans för våtmarker

  Våtmarker är bland de mest hotade ekosystemen i världen. En ny studie i Nature visar att stora mängder våtmarker förlorats sedan 1700-talet, men att tidigare studier ändå har överskattat den globala förlusten. Tyvärr särskiljer sig Norra Europa,...

  • Posted februari 13, 2023
  • 0
 • Generös föräldraledighet ger skydd mot mental ohälsa

  Att vara föräldraledig tiden efter barnets födelse skyddar mot försämrad mental hälsa. Hos mammor sitter effekten i även längre fram i livet, medan den positiva effekten hos pappor är mer kortvarig. Det konstaterar forskare i en systematisk...

  • Posted januari 6, 2023
  • 0
 • DNA från arkeologiska lämningar visar stor invandring till Skandinavien

  Genom att analysera gener från 297 individer funna i arkeologiska lämningar i Skandinavien tillsammans med data om gener från 16 638 i dag levande skandinaver har forskare lyckats påvisa intressanta samband mellan geografi, härkomst och genetiskt utbyte...

  • Posted januari 6, 2023
  • 0
 • Störst risk att separera för par

  En ny studie från Stockholms universitet visar att risken att separera är högre för svenska par med stora åldersskillnader där mannen är äldre än kvinnan. Par med invandrarbakgrund löper däremot störst risk att separera om kvinnan är...

  • Posted december 6, 2022
  • 0