All posts tagged "Stomi"

  • Lokalt | Stomi – en operation som borde prioriteras högre

    I Sverige drabbas årligen 2000 personer av ändtarmscancer. I samband med operation läggs ofta en avlastande stomi, en påse på magen. Den kan minska risken för att patienten drabbas av en allvarlig komplikation efter operationen med läckage...

    • Posted augusti 30, 2016
    • 0