All posts tagged "Stress"

 • Dyrare jul leder till mer stress

  Nyligen kom en ny Sifoundersökning där drygt 1 000 personer svarade på frågan hur ekonomiskt stressade de känner sig inför jul, det visar sig att en av fyra personer (24 procent) upplever ökad ekonomisk stress inför julen...

  • Posted december 3, 2023
  • 0
 • Var tredje person drar ner på julklappsköpen

  Enligt SBAB:s julklappsundersökning kommer en av tre att lägga mindre pengar på julklappar i år jämfört med i fjol, det främsta skälet är att man fått sämre ekonomi. Undersökningen visar också att fyra av tio svenskar är...

  • Posted december 2, 2023
  • 0
 • Fyra av tio använder alkohol för att hantera stress

  Var fjärde svensk är mer stressade nu under hösten än övriga året, och närmare fyra av tio har använt alkohol för att hantera sin stress. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ. –...

  • Posted december 2, 2023
  • 0
 • Stress och dålig arbetsmiljö förödande för sömnen

  Hälften av dem som skattar sin arbetsmiljö som dålig sover även dåligt, likaså visar de som är stressade upp kraftigt sämre sömn. Det visar den nya rapporten ”Sömn och arbetslivet 2023” från Falck (fd Previa), rapporten är...

  • Posted november 28, 2023
  • 0
 • Oron och sjuktalen för stress på rekordnivåer

  Ökad oro, rekordhöga sjukskrivningstal på grund av stress och bristande tilltro till den offentliga vården. Försäkringsbolaget Ifs senaste hälsobarometer, visar på en rad oroande faktorer bland befolkningen. Försäkringsbolaget If har för andra året i rad släppt en...

  • Posted november 27, 2023
  • 0
 • Var fjärde svensk mer ekonomiskt stressad

  Var fjärde svensk är mer ekonomiskt stressad än vanligt inför jul, en av fyra (24 %) svenskar upplever ökad ekonomisk stress inför årets jul. Det visar en ny undersökning från Bring som har genomförts av Kantar Sifo....

  • Posted november 25, 2023
  • 0
 • Rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress

  Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress, psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stressrelaterade sjukfall som är vanligast. Innan millennieskiftet var sjukskrivning på grund av...

  • Posted oktober 17, 2023
  • 0
 • Akademiker nöjda på arbetet men har för mycket att göra

  Närmare åtta av tio akademiker i Sverige är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet, och tre av tio upplever stressymptom en gång i veckan...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Sjuknärvaron riskerar öka

  Många går runt med stress i ryggsäcken. Ifs stora nordiska undersökning om hälsa visar att 4 av 10 har upplevt stress som går ut över livskvaliteten i mer än ett halvår. När många nu kommer tillbaka efter...

  • Posted augusti 25, 2023
  • 0
 • Var fjärde svensk är stressad över sin privatekonomi

  Allt fler svenskar får ränta på sitt sparande, men inflation och höjda räntekostnader pressar hushållens ekonomi. Nu visar en ny undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Borgo att var fjärde svensk är stressad över sin privatekonomi,...

  • Posted juli 3, 2023
  • 0