All posts tagged "Stroke"

 • Endast var fjärde svensk kan tecknen på stroke

  Stroke är ett av de mest akuta och livshotande sjukdomstillstånden med omkring 26 000 drabbade och 6 000 döda varje år. En ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden visar att endast var fjärde svensk, 26 procent, känner till tecknen...

  • Posted maj 25, 2023
  • 0
 • Depression och bipolär sjukdom ökar

  Depression och bipolär sjukdom ökar, framför allt kvinnors risk för stroke i Örebro. Omkring 800 personer drabbades och närmare 200 dog av stroke i Örebro under 2021 enligt sammanställd statistik från Hjärt-Lungfonden. Stroke är en hjärt-kärlsjukdom förknippad...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • P-piller och hormonbehandling ökar risken för stroke

  En ny studie från Uppsala universitet visar att p-piller och även hormonbehandling vid klimakteriet ökar risken för stroke. Den ökade risken är störst under det första året av behandlingen och minskar sedan. Studien, som nu publiceras i...

  • Posted juni 24, 2022
  • 0
 • I Örebro län minskar risken för stroke långsammare än rikssnittet

  Risken för att drabbas av stroke minskar i olika takt mellan länen. I Örebro län minskar risken långsammare än rikssnittet, det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer resurser till forskningen för att kunna förstå...

  • Posted juni 12, 2022
  • 0
 • Att kunna återgå i arbete efter en hjärnskada ökar livskvalitén

  Varje år får cirka 1000 personer i Region Örebro län en stroke. Siffran blir ännu högre om exempelvis hjärntumörer och hjärnskador från trafikolyckor räknas in. Att få en hjärnskada påverkar hela ens liv. ”Personer med en förvärvad...

  • Posted december 20, 2018
  • 0
 • Mer individanpassad rehabilitering efter stroke

  Årligen drabbas cirka 30 000 personer av stroke. Det är vanligt att få nedsatt balans och gångfunktion efter en stroke. Forskning från Region Örebro län visar att det är viktigt att fråga patienten hur den upplever sin...

  • Posted juni 19, 2018
  • 0
 • Antalet strokedrabbade minskar kraftigt

  Antalet som drabbas av stroke i Sverige har minskat kraftigt på tio år, 2016 drabbades 26 500 personer av stroke i landet – en minskning med hela 23 procent sedan 2006. Samtidigt presenterar Hjärt-Lungfondens nya Hjärtrapport forskning som...

  • Posted december 6, 2017
  • 0
 • Nytt fokus på strokerehabilitering men oklart vad det innebär

  I veckan publicerade Socialstyrelsen rekommendationer för nya nationella riktlinjer om åtgärder vid stroke, både med förebyggande åtgärder, insatser i akutskedet samt rehabilitering. Men Hjärnfonden som har drivit initiativet felhand.se med krav på bättre rehabilitering för de strokedrabbade ifrågasätter...

  • Posted maj 27, 2017
  • 0
 • Kan du tecknen på stroke

  Var 17:e minut får någon en stroke i Sverige, att få snabb vård kan vara skillnaden mellan liv och död, därför är det viktigt att lära sig tecknen på stroke. Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som...

  • Posted maj 8, 2017
  • 0
 • Antidepressiva läkemedel kan hjälpa strokedrabbade

  Varje år dör cirka 7 500 svenskar av stroke och ännu fler drabbas av ett svårt lidande genom allvarliga funktionsnedsättningar. En forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden ska nu undersöka om den antidepressiva substansen fluoxetin, känd som Prosac...

  • Posted april 14, 2017
  • 0