Alla inlägg taggade "Studie"

 • Ungdomar klarar pandemins restriktioner bättre än förväntat

  I en ny internationell studie har över 5 000 ungdomar i fem länder tillfrågats hur de har klarat av restriktionerna under covid-19. Resultatet överraskar forskarna: – Resultatet visar att farhågorna och varningarna om de allvarliga negativa konsekvenserna...

  • Skrivet september 19, 2021
  • 0
 • Forskare söker deltagare till studie om barn som bott på skyddat boende

  Örebroforskare undersöker barns erfarenheter av skyddat boende, nu vill de intervjua mammor och barn. – Vi vill höra barnens berättelser. De kommer få berätta fritt, säger Sara Thunberg, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet. – När...

  • Skrivet september 15, 2021
  • 0
 • Naturliga dofter påverkar din hälsa

  Doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha positiv inverkan på din hälsa. Under en studie i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner hos den som drabbats av stressrelaterad...

  • Skrivet september 15, 2021
  • 0
 • Måttligt med fruktklämmisar ger inte övervikt på barn

  Så kallade fruktklämmisar någon gång i veckan har inget samband med övervikt hos barn. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Övervikt vid 18 månaders ålder hänger istället främst ihop med mammans BMI. Studien visar också...

  • Skrivet september 15, 2021
  • 0
 • Sjukhusclowner gör skillnad i demensvården

  Clownkliniken har deltagit i en kvalitativ intervjustudie av två omvårdnadsstudenter på Göteborgs universitet där de undersökte vårdpersonalens upplevelser av hur vårdclowner kan vara ett stöd i att identifiera resurser hos personer med demenssjukdomar. Resultaten var positiva. Några...

  • Skrivet september 13, 2021
  • 0
 • Sexuella övergrepp mot unga ökar visar ny studie

  En ny studie visar att så många som en av fyra 18-åringar har utsatts för sexuella övergrepp. Det är en ökning från var femte, sedan undersökningen 2014. Studien är gjord av forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola...

  • Skrivet september 12, 2021
  • 0
 • Hållbar kost: Vi måste tänka på fettet också

  I många tätbefolkade delar av världen är det vanligt med för lite fett i kosten. Men hur kan vi öka fettproduktionen på ett hållbart sätt, när så mycket av fettet kan härledas till lantbruksdjur och avskogning? Om...

  • Skrivet september 11, 2021
  • 0
 • Satsningar på att hindra självmord minst lika viktiga som att rädda liv i trafiken

  Nästan nio av tio tillfrågade svenskar tycker att det ska satsas lika mycket eller mer på att förhindra ett självmord jämfört med att hindra ett dödsfall i trafiken. Det visar en ny studie från Örebro universitet. –...

  • Skrivet september 10, 2021
  • 0
 • Äldre arbetstagare allt nöjdare med sina jobb med ökande ålder

  Arbetstagare i 60 årsåldern och uppåt blir allt nöjdare med sina jobb ju äldre de blir, visar två studier från Stockholms universitet.  Studierna har genomförts under ledning av Lawrence Sacco och Loretta Platts, forskare respektive docent vid Psykologiska...

  • Skrivet september 8, 2021
  • 0
 • Bottar ligger bakom två tredjedelar av internettrafiken

  En ny studie visar att bottar står bakom så mycket som två tredjedelar av all trafik på internet. Bottar är datorprogram som utvecklats för att automatiskt utföra vissa kommandon – och totalt står skadliga bottar för nära...

  • Skrivet september 1, 2021
  • 0