All posts tagged "Studieförbund"

 • Nya riktlinjer innebär skärpt politisk kontroll

  Regeringen har fattat beslut om nya riktlinjer för Folkbildningsrådet. Dessa innehåller en uppföljning av demokratisyftet nedbrutet per studieförbund och ett uppdrag om att studieförbund ska följa upp inkomster och utgifter avseende statsbidraget.   – Regeringens riktlinjer är ett...

  • Posted december 24, 2022
  • 0
 • Omfattande brister i kontrollen av statsbidrag till studieförbund

  Staten ger årligen närmare två miljarder kronor i statsbidrag till studieförbundens folkbildningsverksamhet. Riksrevisionens granskning visar att kontroll och uppföljning brister i alla led, och att det finns tydliga indikationer på att statsbidraget går till annat än folkbildning....

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Nora kommun bjuder in föreningar och studieförbund till digital workshop

  Nora kommun bjuder in till digital workshop den 1 februari med föreningar och studieförbund, för att fortsätta stärka samverkan mellan kommunen och civilsamhället. På workshopen deltar politiker och tjänstepersoner från Nora kommun, målet är att ska skapa...

  • Posted januari 21, 2022
  • 0
 • ​Studieförbunden i Lindesberg får samma bidrag 2021 som i år

  Tillväxtutskottet har beslutat att Lindesbergs kommun lämnar oförändrat bidrag till studieförbunden som är verksamma i kommunen på totalt 525.000 kr för 2021 med samma fördelning som i år (2020). Tillväxtnämnden ska under 2021 ha en fördjupad dialog...

  • Posted december 8, 2020
  • 0
 • Bra att politikerna vill veta mer om studieförbunden

  Förra året lockade studiecirklar och annan gruppverksamhet 3.280 deltagare i Lindesbergs kommun – och kulturevenemang som arrangerades med stöd av studieförbund lockade totalt 20.910 deltagare. ”Studieförbunden är viktiga för kulturlivet i Lindesberg – därför är det självklart...

  • Posted juli 13, 2020
  • 0
 • Region Örebro län stöttar länets föreningsliv med drygt 47 miljoner kronor

  Nu är fördelningen av de ekonomiska bidragen till organisationer, föreningar och studieförbund klar inför nästa år. Totalt är det drygt 47 miljoner kronor som ska delas ut till den ideella sektorn i länet. – Den ideella sektorn...

  • Posted november 24, 2017
  • 0
 • Länet – Region Örebro län stödjer länets föreningar, organisationer och studieförbund

  Region Örebro län kommer under nästa år att stödja länsövergripande föreningar, organisationer och studieförbund med drygt 46 miljoner kronor. Det beslutade fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn vid sitt sammanträde den 30 november. Totalt är det...

  • Posted november 30, 2016
  • 0
 • Länet | I hälften av kommunerna i Örebro län lär sig asylsökande svenska genom studieförbunden

  En ny undersökning visar att 39 000 asylsökande deltar i de 10 studieförbundens studiecirklar i svenska och om det svenska samhället under hösten 2015. I Örebro län bedrivs verksamheten i 6 av 12 kommuner.  – Det är...

  • Posted november 16, 2015
  • 0