All posts tagged "Studier"

 • Nästan 10 000 ansökningar för studiestöd första dygnet

  Vid midnatt den 1 april öppnade ansökan för omställningsstudiestöd för studier under höstterminen 2024, under det första dygnet skickades strax under 10 000 ansökningar in. Omställningsstudiestöd kan sökas av personer mellan 27-62 år, som vill vidareutbilda sig...

  • Posted april 4, 2024
  • 0
 • Satsning på unga som varken arbetar eller studerar

  Regeringen och dess samarbetsparti föreslår i vårändringsbudgeten ,att ytterligare medel tillförs till arbetet med unga som varken arbetar eller studerar under 2024. Personer med psykisk ohälsa är ofta överrepresenterade inom gruppen, och de har ofta behov av...

  • Posted april 4, 2024
  • 0
 • Nu kan du läsa till audionom vid Örebro universitet

  Nu kan du läsa till audionom vid Örebro universitet, på distans. Audionomprogrammet vid Örebro universitet blir distansutbildning. Det innebär att fler kan gå utbildningen, utan att flytta. – Hörselvården skriker efter audionomer, säger Susanne Köbler, programansvarig för...

  • Posted mars 4, 2024
  • 0
 • Ökade anslag till naturvetenskapliga ämnen

  Naturvetarna välkomnar att regeringen nu flaggar upp för höjda ersättningsnivåer till lärosäten inom naturvetenskap, teknik och farmakologi. Men när fördelningen sker är det viktigt att de naturvetenskapliga inriktningarna inte glöms bort. Regeringens besked att man höjer anslagen...

  • Posted september 8, 2023
  • 0
 • Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

  Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden, som karaktäriseras av att en större andel av befolkningen är arbetslösa, har låg ekonomisk standard och låg utbildningsnivå jämfört med rikssnittet. För att motverka utanförskapet och dess effekter...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Var fjärde studerande kan utöka studielånet

  För många äldre kan låga inkomster avskräcka från studier, men om studiemedlet inte räcker till finns möjligheten till tilläggslån. En ny studie från CSN visar att en fjärdedel av alla studerande med studielån har rätt till kompletterande...

  • Posted mars 4, 2023
  • 0
 • Fler studenter vill läsa internationella masterprogram

  Fler studenter vill läsa internationella masterprogram vid Örebro universitet, antalet sökande till de internationella masterprogrammen vid Örebro universitet ökar med 15 procent inför hösten. Det är en större ökning än genomsnittet i landet. – Det är mycket...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Kvinnor på flykt möter svåra utmaningar

  I världen befinner sig 82 miljoner människor på flykt och ungefär hälften av dessa personer är kvinnor. Dessa kvinnors situation har tidigare uppmärksammats som särskilt angeläget och otillräckligt undersökt i forskning. Översikten genomfördes för att möta denna...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • 77 procent fick jobb eller började studera

  77 procent av de g(l)ömda resurserna fick jobb eller började studera, projektet Den g(l)ömda resursen var ett samarbete mellan Örebro kommun och Karlskoga kommun för att ta tillvara potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare. Totalt var 317 personer inskrivna...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Validering har gett 22 nya undersköterskor

  Jakten på utbildad personal inom vården gör att många vårdgivare tvingas tänka om och tänka nytt. Efter ett drygt ett år har Region Örebro län avslutat sitt första valideringsprojekt där 22 sjukvårdsbiträden som tidigare vikarierat inom psykiatrin...

  • Posted december 14, 2022
  • 0