All posts tagged "Studieresultat"

 • Ljudmiljön har hög påverkan på studieresultaten – det visar forskningen

  Vad händer om en elev inte tydligt hör allt som sägs i klassrummet? Hur stor inverkan har det på studieresultaten och på elevens framtid? Att klart och tydligt höra vad läraren säger på lektionerna är grundläggande för...

  • Posted april 9, 2019
  • 0
 • Forskning visar stark koppling mellan närvaro och studieresultat

  Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på föreläsningar och i praktiska övningar? Gör det egentligen någon skillnad, funderade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst. En forskningsstudie genomfördes och resultatet är tydligt; ju fler undervisningstillfällen man...

  • Posted februari 19, 2017
  • 0