All posts tagged "SVA"

 • Fortsatt fågelinfluensa och omfattande dödlighet bland vilda fåglar

  Under juli har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått in en stor mängd rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats, en sjukdom som i normala fall inte sprids under sommaren. Områden längs...

  • Posted juli 25, 2022
  • 0
 • SVA efterlyser döda vilda djur från din trädgård

  Har du stött på en död groda eller kanske en orm i trädgården? Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ha allmänhetens hjälp med att leta efter döda djur i trädgårdar. Vilthälsa inpå knuten är en ny satsning...

  • Posted juni 27, 2022
  • 0
 • SVA letar efter främmande virus hos fåglar

  Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är...

  • Posted juli 17, 2019
  • 0
 • Sjukdomsövervakningen av vilda djur avbryts

  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter den pågående övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter nya instruktioner till myndigheten från övergångsregeringen. Finansiering av uppdraget finns inte med i det nya regleringsbrevet. – Vi har inte fått information...

  • Posted januari 10, 2019
  • 0
 • Afrikansk svinpest – risk med foderimport

  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i samband med torkan fått många frågor om risken för att afrikansk svinpest ska följa med importerat foder till Sverige. I områden i Europa som drabbats av afrikansk svinpest (ASF) (se karta)...

  • Posted juli 25, 2018
  • 0