All posts tagged "Svagt år"

  • Historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel

    Historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel, fortsätter kraftig nedåt i december. Rensat för prisökningar enligt Konsumentprisindex estimeras försäljningen i dagligvaruhandeln ha minskat med 5,6 procent under 2022, och under december var motsvarande minskning 10,6 procent, visar branschorganisationen...

    • Posted januari 17, 2023
    • 0