Alla inlägg taggade "Svea Hovrätt"

 • Utredningsarbete med region Bergslagen i spetsen ledde till unik hovrättsdom

  För första gången i det svenska rättsväsendet har en dom meddelats om synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor i ett överklagat avgörande i Svea Hovrätt 19/11. Polisutredningen leddes av personal från Bergslagen.  Det...

  • Skrivet december 10, 2020
  • 0
 • LRF Konsult vinner mål i Svea hovrätt om återkrav av EU-stöd

  Som en konsekvens av att Jordbruksverket inte följt gällande regler och inte bevakat sin fordran om återbetalning av EU-stöd till Kronofogdemyndigheten i samband med beslut om skuldsanering, ansåg hovrätten att myndigheten förlorat sin rätt att göra fordringen...

  • Skrivet juni 5, 2017
  • 0