All posts tagged "Svensk Radonförening"

 • Höga radonvärden i flera skolor landet över

  Svensk radonförening ser med oro på att Sveriges största arbetsplats: skolan, verkar ha stora problem med höga radonhalter landet över. I lokalnyhet efter lokalnyhet rapporteras att skolor runt om i landet verkar ha för höga radonhalter. Det...

  • Posted oktober 12, 2023
  • 0
 • 200 liv per år kan räddas med rätt radonåtgärder

  Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har ansvar för strålsäkerhet där radon ingår. Myndigheten är tydlig att radon är den vanligaste orsaken att drabbas av lungcancer utöver rökning. Studier gjorda i bostäder visar att radon ökar risken för lungcancer...

  • Posted oktober 3, 2021
  • 0
 • 500 cancerfall för mycket – Radondagen den 7 november

  Detta upprop från Svensk Radonförening syftar till att främja medvetenheten om riskerna med radon. Dosen från dricksvatten från bergborrade brunnar eller från radon i inomhusluften utgör vid högre halter det dominerade dosbidraget till allmänheten idag. Rökning innebär...

  • Posted november 4, 2017
  • 0