All posts tagged "Svensk Sjuksköterskeförening"

 • Reviderade etiska riktlinjer för HLR

  Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och annan personal som utför HLR inom ramen för sin...

  • Posted februari 28, 2021
  • 0
 • Ny rapport om alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre

  En ny rapport från IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening, och CERA vid Göteborgs universitet i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador bland äldre ökar. Rapporten tar upp den ökade känsligheten för...

  • Posted februari 21, 2019
  • 0