All posts tagged "Svenska Köttföretagen"

  • Utlysning av Branschutvecklingspengen 2023

    Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan....

    • Posted april 16, 2023
    • 0