Alla inlägg taggade "Svenska Läkaresällskapet"

 • Örebroläkaren Jonas F Ludvigsson får medalj för sin forskning

  Stolt och glad över utmärkelsen – men pengarna skänker han till barnens hjälporganisation UNICEF. Jonas F Ludvigsson är 2022 års mottagare av Svenska Läkaresällskapets (SLS) jubileumspris. Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro och professor vid...

  • Skrivet augusti 22, 2022
  • 0
 • För få läkare fortsätter att forska efter disputation

  Klinisk forskning är en förutsättning för hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I debatten framhålls ibland att färre läkare forskar och allt mindre resurser satsas på forskning. En studie av Svenska Läkaresällskapet (SLS) visar att bilden måste...

  • Skrivet juni 13, 2022
  • 0
 • Attack mot barnsjukhus i Mariupol – brott mot krigets lagar

  Idag är det två veckor sedan Ryssland inledde invasionen av Ukraina. Hittills har över en miljon barn flytt landet uppger Unicef, enligt nyhetsbyrån Reuters. Minst 37 barn har dödats och 50 skadats, enligt Unicef. Igår rapporterade media...

  • Skrivet mars 10, 2022
  • 0
 • För en mer jämlik vård och hälsa för barn och unga

  Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på betänkandet ”Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård”. SLS välkomnar förslag om hälsodataregister för systematiskt förbättringsarbete och lyfter vikten av nytta-risk-analys när...

  • Skrivet februari 6, 2022
  • 0
 • Fast läkarkontakt en förutsättning för rätt stöd vid psykisk ohälsa

  Sedan 2017 har regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh arbetat med att modernisera svensk hälso- och sjukvård. 2019 gav regeringen ett avslutande tilläggsuppdrag – att utreda primärvårdens förutsättningar att ge snabbare och bättre stöd vid psykisk ohälsa. I...

  • Skrivet oktober 11, 2021
  • 0
 • Reviderade etiska riktlinjer för HLR

  Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och annan personal som utför HLR inom ramen för sin...

  • Skrivet februari 28, 2021
  • 0
 • Människors livsvillkor måste inkluderas i byggandet av en europeisk hälsounion

  Svenska Läkaresällskapet (SLS) stöder byggandet av en europeisk hälsounion och finner ansatsen att utveckla arbetet och samarbetet för förstärkning av EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa, mycket angelägen och stödjer de förslag som föreslås. SLS...

  • Skrivet januari 14, 2021
  • 0
 • Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

  Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi. – Pandemin har visat på vikten av att...

  • Skrivet december 25, 2020
  • 0
 • Svenska Läkaresällskapet möter pandemin med vetenskap istället för tyckande

  Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 – ”State of the Art Covid-19”gick av stapeln den 15-16 december. Mötet som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med partners blev en succé. Över 1500 deltagare från läkarkåren och övriga hälsoprofessioner samlades...

  • Skrivet december 23, 2020
  • 0
 • Hur farligt är covid-19 vid graviditet och förlossning och hur riskfyllt är körsång för smittspridning av covid-19

  Den 15-16 december arrangerar Svenska Läkaresällskapet i samarbete med partners Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19 ”State of the Art Covid-19”. Under mötet kommer bland annat svenska forskargrupper eller forskargrupp där svenska medarbetare deltagit presentera sina vetenskapliga...

  • Skrivet december 7, 2020
  • 0