All posts tagged "Svenska Läkaresällskapet"

 • Medicinska åtgärder ska leda till förbättrad livskvalitet utifrån patientens perspektiv

  Svenska Läkaresällskapet (SLS) vill med anledning av nyhetsrapporteringen kring behandlingsbegränsningar varna för risken att läkare fattar förhastade beslut om att inte erbjuda patienter potentiellt livräddande behandling på grund av osäkerhet om patientens prognos eller risker för bestående funktionsnedsättningar efter behandling. – Prognosbedömning är ofta vanskligt...

  • Posted juni 9, 2018
  • 0
 • Patientsäkerheten hotas om inte medicinsk forskning prioriteras

  Den kliniska medicinska forskningen är en grundbult i en välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård. Genom forskning och utveckling kan patienter dra nytta av nya effektiva metoder för diagnostik och behandling. Sverige har en framgångsrik historia med...

  • Posted maj 27, 2018
  • 0
 • ​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången

  ​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången – Svenska Läkaresällskapet uppmanar till förändring, för mesta möjliga patientsäkerhet. Socialstyrelsen konstaterar i en nyligen publicerad analys att brister i bemanning och kompetens inom hälso- och sjukvården påverkar...

  • Posted mars 2, 2018
  • 0
 • Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre

  Den 5 februari anordnar Svenska Läkaresällskapet den årliga Preventionsdagen – State of the Art med tema ”Hälsofrämjande för äldre”. – Hälso- och sjukvården bör inriktas mer på att främja hälsa istället för att enbart behandla sjukdomar och det gäller inte...

  • Posted februari 4, 2018
  • 0
 • Svenska Läkaresällskapet arrangerar kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU

  Svenska Läkaresällskapet arbetar för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, det nystartade projektet ”Kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU” är en del i detta arbete. – Asylsökande läkare är en stor tillgång för landet och...

  • Posted augusti 19, 2017
  • 0
 • Även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

  ”Stark för kirurgi – Stark för livet” är en del av Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, vars syfte är att implementera de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder i vården.  I en färsk metaanalys, som utförts inom delprojektet, studien visar att förändringar av ohälsosamma levnadsvanor leder till ökad patientsäkerhet...

  • Posted april 30, 2017
  • 0
 • Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

  Svenska Läkaresällskapet anser att Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom ska kompletteras med information om fysisk aktivi­tet som behandlingsmetod vid depression och ångesttillstånd. – Vi är förvånade över att Socialstyrelsen i sin senaste rapport om behandlingsmetoder vid depression och ångestsyndrom, som just varit...

  • Posted april 7, 2017
  • 0
 • Hälsa – Alkohol orsakar årligen 1000 dödsfall i cancer

  Varje år dör upp till 1000 svenskar i cancer som orsakas av alkohol. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet SLS, IOGT-NTO och forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet. Samtidigt är svenskarna...

  • Posted november 30, 2016
  • 0
 • Hälsa | Läkarkåren uppmanas ta större ansvar i tobaksfrågan

  Den 22-23 september arrangerar Svenska Läkaresällskapet ett symposium om Tobacco Endgame som belyser möjligheterna till en utfasning av rökningen i Sverige. Bland föreläsarna finns världsledande forskare och experter från bl. a. Sverige, Irland, USA, Nya Zeeland, Finland,...

  • Posted september 8, 2016
  • 0