Alla inlägg taggade "Sverige"

 • Sverige – näst bäst i världen

  Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index. WIPO:s The Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Förutom kriterier...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Var är reformerna i statsbudgeten

  Sveriges Läkareförbund välkomnar ytterligare fem miljarder till vården i statsbudgeten, men var är satsningarna på läkarkåren som har det största ansvaret för Sveriges patienter. Totalt aviseras 23 miljarder till välfärden i statsbudgeten. Exempelvis går sex miljarder till...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Nej från regeringen till nationell anläggningsfond

  I regeringens höstbudget finns fortsatt ingen plan för nationellt stöd till kommuner och idrottsrörelsen i arbetet med att utveckla framtidens idrottsanläggningar, nu riskerar Sverige halka ännu längre efter i arbetet för en meningsfull fritid och inte minst...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Så undviker du fällorna vid bostadsköp

  Den absolut vanligaste frågan man ställer sig vid ett bostadsköp är hur mycket kan jag låna. Ekonomin har givetvis en stor påverkan på vårt köpbeslut. Dagens marknad är väldigt speciell – låga räntor, höga priser och många...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Förstärkning av medel till SOS Alarm

  I budgetpropositionen för 2022 ökar regeringen anslagen till SOS Alarm inom ramen för det statliga alarmeringsavtalet. SOS Alarm tilldelas en tillfällig ökning på 20 miljoner kronor ytterligare för 2022 utöver den permanenta ersättningen på 413 miljoner kronor...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Öppen programvara och öppen hårdvara kan lyfta EU:s ekonomi

  En ny EU-studie pekar på en rad fördelar med att satsa på öppen programvara och öppen hårdvara i offentliga verksamheter. Det skulle också innebära ett rejält ekonomiskt lyft för EU:s ekonomi. En av personerna bakom studien är...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Vy Bus4You välkomnar affärsresenärerna på nytt

  Under hösten kommer många företag att öppna upp och välkomna sina medarbetare till arbetsplatsen igen. Möjligheten att träffa sina kollegor och saknaden av fysiska möten tror bussbolaget Vy Bus4You kommer bidra till att affärsresandet ökar igen. Innan...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Bönder och jägare eniga om att vargstammen måste minskas

  Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kräver en kraftig decimering av vargstammen. Det är viktigt att länsstyrelser, Naturvårdsverket och politiker förstår det absolut nödvändiga i att besluta om en utökad vargjakt i vinter. – Den starkt växande...

  • Skrivet september 19, 2021
  • 0
 • 5 miljoner till ett mer inkluderande samhälle

  Svenska Postkodstiftelsen öppnar möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka upp till 500 000 kronor för att genomföra projekt som skapar engagemang och tillhörighet i samhället. Satsningen går under namnet – Allas Röster....

  • Skrivet september 19, 2021
  • 0
 • Ungdomar klarar pandemins restriktioner bättre än förväntat

  I en ny internationell studie har över 5 000 ungdomar i fem länder tillfrågats hur de har klarat av restriktionerna under covid-19. Resultatet överraskar forskarna: – Resultatet visar att farhågorna och varningarna om de allvarliga negativa konsekvenserna...

  • Skrivet september 19, 2021
  • 0