Alla inlägg taggade "Sveriges Allmännytta"

 • Bostadsmarknadens parter utvecklar hyressättningen

  Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kom redan 2018 överens om att gemensamt utveckla hyressättningen i syfte att utveckla hyresrätten som boendeform. Efter ett uppehåll fortsätter nu arbetet med fokus på bland annat grunder för de årliga hyresförhandlingarna,...

  • Skrivet juli 24, 2021
  • 0
 • Det här krävs för att öka bostadsbyggandet i Sverige

  För att komma till rätta med Sveriges bostadsunderskott krävs en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för nyproduktion. Sveriges Allmännyttas byggherreråd presenterar nu en agenda som verkligen kan göra skillnad för att öka byggandet, minska bostadsbristen...

  • Skrivet juli 6, 2021
  • 0
 • Höga byggpriser riskerar hämma nyproduktionen av hyresrätter

  Byggpriserna måste bli lägre om byggandet av hyresrätter till rimlig hyra ska kunna öka. Men produktionspriset fortsätter uppåt. Även om kötiden till nyproducerade hyresrätter är betydligt kortare än i befintligt bestånd, syns en trend att det tar...

  • Skrivet juli 5, 2021
  • 0
 • Tusentals nya sommarjobb i Allmännyttan under krisen

  Arbetsförmedlingen meddelar att antalet anmälda sommarjobb till platsbanken nära halverats under 2020 jämfört med 2019. Coronakrisen har gjort att många branscher och delar av välfärdssektorn inte har möjlighet att erbjuda lika många sommarjobb i år. Men hos...

  • Skrivet juni 24, 2020
  • 0
 • Nytt bostadskoncept ger tiotusentals nya bostäder inom sex år

  Efter tio år och tiotusen nya bostäder med 25 procent lägre byggkostnader, lanseras idag nästa generation Kombohus, Sveriges Allmännyttas populära typhuskoncept för hyreslägenheter. Det nya bostadskonceptet kan ge 25000 nya bostäder inom sex år och ökar prispressen...

  • Skrivet juni 3, 2020
  • 0
 • Bostadsbyggandet uppåt – tack vare förenklat byggkoncept

  Kombohusen, Sveriges Allmännyttas typhuskoncept med 25 procent lägre byggkostnader, har pressat tillbaka skenande byggpriser och resulterat i tusentals nya bostäder med lägre hyror för hyresgästerna. Var femte bostadsbolag i Sverige hade inte hade byggt på 20 år...

  • Skrivet maj 15, 2020
  • 0
 • Fri hyressättning löser inte bostadskrisen och gör hyresrätten mindre attraktiv och trygg

  – Januaripartiernas förslag om fri hyressättning vid nyproduktion löser inte den svenska bostadsbristen. Det är inte de betalningsstarkaste hushållen vi främst behöver bygga för idag – tvärtom, säger Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta. Kraftigt ökade byggpriser...

  • Skrivet april 26, 2020
  • 0
 • Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

  Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad arbetar Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med mål att ta fram en branschstandard för att beräkna...

  • Skrivet september 20, 2019
  • 0
 • Hyresmarknadskommittén summerar förhandlingsarbetet 2019

  Fler hyresrätter omfattas av fleråriga överenskommelser och en genomsnittlig hyreshöjning på 1,92 procent för hyresgäster i allmännyttiga bolag i hela landet. Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret efter att 90 procent av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsbolagen är färdigförhandlade. Hyreshöjningen...

  • Skrivet juni 25, 2019
  • 0
 • Uttalande från Sveriges Allmännyttas kongress 2019

  Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta har på sin kongress 24-25 april i Örebro antagit följande uttalande: Sveriges Allmännytta bygger och förvaltar för framtiden Bransch- och intresseorganisationen SABO har på sin kongress 24-25 april 2019 beslutat att byta...

  • Skrivet april 25, 2019
  • 0