All posts tagged "Sveriges Allmännytta"

 • Öka tempot i klimatomställningen

  Färdplanen inom bygg- och anläggning uppgraderas för att öka tempot i klimatomställningen. Ett nära samarbete mellan branschorganisationerna har belyst, hur viktigt det är att alla aktörers del i värdekedjan synliggörs och deras utmaningar kommer fram. Det finns...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Hyresrättens markpris har ökat med 317 procent

  Priset för att producera en hyresrätt har ökat med 132 procent på två decennier. Allra mest ökar markens pris, visar en ny rapport från Sveriges Allmännytta. – Det är uppseendeväckande att priset för marken har stigit nästan...

  • Posted september 7, 2023
  • 0
 • Osund konkurrens ett samhällsproblem

  Den osunda konkurrensen på arbetsplatser har blivit ett stort samhällsproblem, i synnerhet inom fastighetsbranschen. Det handlar om allt från obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till illegal arbetskraft. Sveriges Allmännyttas medlemmar gör allt de kan för att...

  • Posted januari 5, 2023
  • 0
 • Onormala prishöjningar i nära hälften av byggprojekten

  En stor del av de allmännyttiga bostadsföretagen har redan nu ändrat sina byggplaner och kommer att bygga färre bostäder nästa år, det visar en ny enkät som Sveriges Allmännytta gjort bland sina medlemmar. Av de 160 företag...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Sociala kontrakt en väg till egen bostad

  Sociala kontrakt är ett viktigt verktyg för att underlätta för den som står långt från bostadsmarknaden att få hyra en bostad, i de flesta fall leder lösningen till ett permanent boende. En ny rapport från Allmännyttan visar...

  • Posted december 10, 2022
  • 0
 • Vägledning ska minska klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Örebroporten ny medlem

  Örebroporten ny medlem i Sveriges Allmännytta, Sveriges Allmännytta välkomnar Örebroporten som ny medlem. Sammantaget representerar Sveriges Allmännytta nu 318 allmännyttiga och privata bolag. – Lokalfrågor har blivit allt viktigare för flera av våra medlemmar, och 2019 blev...

  • Posted juli 1, 2022
  • 0
 • Allmännyttans klimatinitiativ har sparat energi motsvarande mer än alla lägenheter i Linköping, Norrköping och Örebro tillsammans

  Bostadsföretagen i Allmännyttans klimatinitiativ är nu till 97 procent fossilfria och har tillsammans uppnått en energieffektivisering på 17 procent jämfört med 2007. Energi motsvarande 148 000 lägenheters uppvärmning och fastighetsel har sparats. Det motsvarar mer än alla...

  • Posted december 11, 2021
  • 0
 • Hyrorna fortsatt i otakt med kostnadsutvecklingen

  Driftskostnaderna för de allmännyttiga bostadsbolagen har ökat med i genomsnitt 2,2 procent per år sedan 2015. Deras totala kostnader har ökat med i snitt 1,7 procent per år. Under samma period var den genomsnittliga hyreshöjningen enbart 1,2...

  • Posted november 9, 2021
  • 0
 • Bostadsmarknadens parter utvecklar hyressättningen

  Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kom redan 2018 överens om att gemensamt utveckla hyressättningen i syfte att utveckla hyresrätten som boendeform. Efter ett uppehåll fortsätter nu arbetet med fokus på bland annat grunder för de årliga hyresförhandlingarna,...

  • Posted juli 24, 2021
  • 0