All posts tagged "Sveriges lantbruksuniversitet"

 • Värdet av livsmedelsförsörjning beaktas inte fullt ut

  Värdet av livsmedelsförsörjning beaktas inte fullt ut, när kommuner exploaterar åkermark. Kommuner saknar idag incitament att bevara jordbruksmark i den grad som är önskvärd för landet, enligt en ny studie. För att ge kommuner förutsättningar att ta hänsyn...

  • Posted november 6, 2023
  • 0
 • Artportalen passerar 100 miljoner fynd

  Den 11 september passerade Artportalen 100 miljoner registrerade fynd. Systemet, som tar emot, samlar och tillgängliggör artobservationer, utgör också en gemenskap där användare hjälper varandra. Det är dessutom ett viktigt verktyg för svensk naturvård. Artportalen är Sveriges...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Belysning är viktigt för korna

  Belysning är viktigt för korna, men krångla inte till det med färgat LED-ljus. Ljusmiljön i en ladugård påverkar korna, och med LED-teknik går det att laborera med både ljusstyrka och färg i belysningen. Att använda rött och blått...

  • Posted juni 3, 2023
  • 0
 • Trädkronorna skyddar livet i skogen från den globala uppvärmningen

  Trädkronornas kylande bladverk skyddar livet i skogen från extrema temperaturer och har en tydlig inverkan på dessa arters anpassning till den globala uppvärmningen. Och om skuggan försvinner tar arterna som bor där skada. Det visar en internationell...

  • Posted maj 16, 2020
  • 0
 • SLU:s ekonomi fortsatt stark

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en fortsatt god ekonomi, framgår det av årsredovisningen för 2019. Universitetet redovisade ett underskott för verksamhetsåret 2019 på 68 miljoner kronor, och därmed betar SLU av sitt balanserade kapital, som nu uppgår till...

  • Posted mars 1, 2020
  • 0
 • Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”

  Märkning av livsmedel bör kombineras med spridning av kunskap om vad orden i märkningstexten betyder. Det gäller inte minst termen ”bioteknik”. I en nyligen publicerad studie kunde forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet se att ordet ”bioteknik” på förpackningar...

  • Posted oktober 22, 2019
  • 0
 • Jakten leder inte till fler älgar på vägarna

  Att höstens älgjakt skulle orsaka att fler älgar korsar våra bilvägar är fel, det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. – Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att älgarna rör sig mer, säger Wiebke...

  • Posted september 12, 2019
  • 0
 • Ny studie ska undersöka risker och fördelar med våtmarker i städer

  En stadsnära natur och våtmarker är viktigt när vi planerar dagens hållbara städer och samhällen. Men genom klimatförändringarna kan de även vara en risk för spridning av sjukdomar eftersom vilda djur kan bära på smittor. Nu ska...

  • Posted oktober 11, 2018
  • 0
 • Vad säger forskningen om olika metoder för att förebygga rovdjursangrepp

  Boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg, lapptyg. Många andra metoder – både jakt och metoder som inte dödar djuret – verkar också...

  • Posted september 24, 2018
  • 0
 • SLU-forskare svarar på frågor om skogsbränder

  I och med de stora bränderna i svenska skogar har många frågor uppkommit på ämnet skogsbränder. Vad orsakar en skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att brinna? Hur klarar träden och växterna branden? Anders Granström, skogsbrandforskare vid...

  • Posted augusti 2, 2018
  • 0