Alla inlägg taggade "Sveriges Museer"

 • Fortsatt digital boom och 9,4 miljoner besök

  Sveriges Museers rapport om besökssiffrorna: Fortsatt digital boom och 9,4 miljoner besök på plats hos museerna under 2021. Drygt hälften så många besökare som under rek ordåret 2019 letade sig till de svenska museerna under förra året....

  • Skrivet januari 17, 2022
  • 0
 • Stora skillnader i besök till museerna

  Stockholms museer har tappat flest besökare och friluftsmuseerna har varit sommarens stora publikdragare. Det visar Sveriges Museers rapport om museibesöken runt om i landet. 4,3 miljoner besök gjordes under juni-augusti 2021, jämfört med 3 miljoner sommaren innan....

  • Skrivet september 22, 2021
  • 0
 • Utökade stöd till museerna i budgeten 2022

  Idag presenterade kulturminister Amanda Lind satsningar för kulturens återstart som en del av budgeten 2022, museerna tillförs bland annat extra krisstöd och satsningar på digitalisering av samlingarna. –  Det är en riktig kulturbudget som regeringen presenterar idag,...

  • Skrivet september 14, 2021
  • 0
 • Stor okunskap bland politiker om armlängds avstånd

  Riksförbundet Sveriges Museer publicerar nu en rapport om armlängds avstånd inom museiområdet. Museichefer vittnar om att övertramp förekommer och att okunskapen om betydelsen av principen om armlängds avstånd är utbredd. Särskilt utsatta är de museer som har...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • Återöppnande av museerna underlättas i nytt förslag

  Kulturminister Amanda Lind meddelade nya föreslagna regleringar som ska göra det enklare för museerna att ta beslutet att återöppna när smittläget tillåter. –  Äntligen kommer beskedet som museerna väntat på. Vi har haft tät dialog med kulturdepartementet om...

  • Skrivet februari 20, 2021
  • 0
 • Museichefer om läget i landet

  En rapport från Sveriges Museer visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar, museichefer vittnar bland annat om hur pandemin och åratals urholkning av ekonomin försvårar insamling och på sikt kan påverka...

  • Skrivet februari 10, 2021
  • 0
 • Digital besöksboom hos Sveriges museer under 2020 – fysiska besöken mer än halverade

  Besöken till museerna har rasat med över 50 procent under 2020, samtidigt har 216 miljoner digitala besök gjorts i museernas utbud online. Den digitala totalsiffran redovisas för första gången i Sveriges Museers rapport om museibesöken 2020. Riksförbundet...

  • Skrivet januari 19, 2021
  • 0
 • Maxtak 300 för sittande publik och slopade särskilda råd för äldre

  Igår meddelade regeringen lättnader i restriktionerna gällande allmänna sammankomster. En annan förändring är att gruppen 70+ nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen. – Museer runt om i landet erbjuder trygga besök och ser verkligen fram...

  • Skrivet oktober 23, 2020
  • 0
 • Budgeten bromsar inte museernas resursurholkning

  Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2021. De förslag som gäller museer har i huvudsak tidigare aviserats under september och gäller 2020. För kommande år presenteras inga ytterligare medel till museerna med anledning av pandemins effekter på ekonomin....

  • Skrivet september 21, 2020
  • 0
 • Museerna trygg plats under pandemin – stora skillnader på antal besök i landet

  Trots begränsat öppethållande och restriktioner på grund av pandemin har de svenska museerna i snitt nått 40 procent av besökstalen jämfört med samma period föregående år. Färre besök drabbar olika ekonomiskt men det sammanlagda bortfallet i sommar...

  • Skrivet september 19, 2020
  • 0