Alla inlägg taggade "Sveriges Museer"

 • Stor okunskap bland politiker om armlängds avstånd

  Riksförbundet Sveriges Museer publicerar nu en rapport om armlängds avstånd inom museiområdet. Museichefer vittnar om att övertramp förekommer och att okunskapen om betydelsen av principen om armlängds avstånd är utbredd. Särskilt utsatta är de museer som har...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • Återöppnande av museerna underlättas i nytt förslag

  Kulturminister Amanda Lind meddelade nya föreslagna regleringar som ska göra det enklare för museerna att ta beslutet att återöppna när smittläget tillåter. –  Äntligen kommer beskedet som museerna väntat på. Vi har haft tät dialog med kulturdepartementet om...

  • Skrivet februari 20, 2021
  • 0
 • Museichefer om läget i landet

  En rapport från Sveriges Museer visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar, museichefer vittnar bland annat om hur pandemin och åratals urholkning av ekonomin försvårar insamling och på sikt kan påverka...

  • Skrivet februari 10, 2021
  • 0
 • Digital besöksboom hos Sveriges museer under 2020 – fysiska besöken mer än halverade

  Besöken till museerna har rasat med över 50 procent under 2020, samtidigt har 216 miljoner digitala besök gjorts i museernas utbud online. Den digitala totalsiffran redovisas för första gången i Sveriges Museers rapport om museibesöken 2020. Riksförbundet...

  • Skrivet januari 19, 2021
  • 0
 • Maxtak 300 för sittande publik och slopade särskilda råd för äldre

  Igår meddelade regeringen lättnader i restriktionerna gällande allmänna sammankomster. En annan förändring är att gruppen 70+ nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen. – Museer runt om i landet erbjuder trygga besök och ser verkligen fram...

  • Skrivet oktober 23, 2020
  • 0
 • Budgeten bromsar inte museernas resursurholkning

  Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2021. De förslag som gäller museer har i huvudsak tidigare aviserats under september och gäller 2020. För kommande år presenteras inga ytterligare medel till museerna med anledning av pandemins effekter på ekonomin....

  • Skrivet september 21, 2020
  • 0
 • Museerna trygg plats under pandemin – stora skillnader på antal besök i landet

  Trots begränsat öppethållande och restriktioner på grund av pandemin har de svenska museerna i snitt nått 40 procent av besökstalen jämfört med samma period föregående år. Färre besök drabbar olika ekonomiskt men det sammanlagda bortfallet i sommar...

  • Skrivet september 19, 2020
  • 0
 • Allt färre anställda på landets museer

  Fler besökare men färre anställda än någonsin på landets museer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys, som varje år sammanställer föregående års officiella museistatistik. Inom kategorin regionala museer har mängden anställda sjunkit med hela...

  • Skrivet september 12, 2020
  • 0
 • Äntligen föreslår regeringen nödvändiga lättnader för 50-gränsen och ytterligare kulturstöd

  Under en pressträff Fredag 23 Augusti presenterade kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg förslag till undantag i de nuvarande restriktionerna för att kunna tillåta sittande publik med fler än 50 personer. Undantaget planeras gälla från 1...

  • Skrivet augusti 24, 2020
  • 0
 • Museer på marginalen – 100 museichefer om Coronans effekter

  En ny rapport Museer på marginalen från riksförbundet Sveriges Museer visar att en redan pressad museisektor nu hotas allvarligt av effekterna av pandemin. Museicheferna vittnar om drastiskt minskade intäkter från besökare, kompetenstapp och stor oro inför framtiden....

  • Skrivet juni 6, 2020
  • 0