Alla inlägg taggade "Swedavia"

 • Swedavias trafikstatistik för juli 2020: Antal resenärer minskar med 87 procent

  Under juli månad flög 486 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 87 procent jämfört med fjolårets 3,8 miljoner resenärer. Flygmarknaden visar nya tecken på återhämtning, men Covid-pandemins effekter har fortsatt en kraftigt negativ påverkan...

  • Skrivet augusti 10, 2020
  • 0
 • Swedavias trafikstatistik för mars 2020

  Under mars reste drygt 1 317 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med hela 60 procent jämfört med samma månad 2019. Effekterna av coronapandamin hade en betydande påverkan, då flygbolagen helt eller delvis reducerade sin...

  • Skrivet april 12, 2020
  • 0
 • Swedavia emitterar hybridobligationer om 1 miljard SEK

  Swedavia har framgångsrikt emitterat SEK 1 miljard efterställda hybridobligationer med en evig löptid och första inlösendag 26 november 2024. Hybridobligationerna har en rörlig ränta upp till första inlösendagen om 3m STIBOR + 150 baspunkter. Investerarintresset för obligationslånet...

  • Skrivet november 21, 2019
  • 0
 • Swedavia lanserar ramverk för gröna obligationer

  Swedavia lanserar ett ramverk som möjliggör för bolaget att för första gången emittera gröna obligationer. Syftet är att finansiera satsningar och projekt inom klimatomställning och hållbarhet. Ramverket har genomgått en oberoende extern granskning av centret för internationell...

  • Skrivet oktober 27, 2019
  • 0
 • Swedavias trafikstatistik för juli 2019

  Under juli reste 3 773 000 resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med samma månad förra året. Trafikutvecklingen i juli ligger i linje med föregående månaders siffror under...

  • Skrivet augusti 8, 2019
  • 0
 • Swedavias halvårsrapport: Stabilt resultat satsningar på tillgänglighet

  Under januari-juni reste närmare 20 miljoner passagerare vid Swedavias flygplatser. Swedavias nettoomsättning och rörelseresultat förbättras till närmare 3,1 miljarder kronor respektive 348 miljoner kronor. Swedavias satsningar på att utveckla flygplatsernas tillgänglighet och flygets klimatomställning fortsätter. Swedavias första...

  • Skrivet juli 22, 2019
  • 0
 • Swedavias kommenterar medias uppgifter gällande säkerheten på Stockholm Arlanda Airport

  Swedavia arbetar kontinuerligt tillsammans med Polisen och övriga aktörer på flygplatsen för att säkerställa högsta möjliga säkerhet och välkomnar planerna på en översyn av säkerhetsprövningar och en förbättrad informationsdelning.  – Säkerheten är alltid av högsta prioritet för...

  • Skrivet februari 23, 2019
  • 0
 • Swedavia presenterar passagerarstatistik för oktober 2018

  Antalet passagerare som flög till eller från Swedavias tio flygplatser under oktober uppgick till 3 702 000, en minskning med drygt 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-oktober ökade dock resandet något till...

  • Skrivet november 7, 2018
  • 0
 • Kraftsamling för ett tillgängligt Sverige

  Swedavia fortsätter arbetet för att säkra svensk tillgänglighet, både inom Sverige och till och från resten av världen. Under årets första halvår reste 20,5 miljoner passagerare till och från flygplatserna, en ökning med en procent jämfört med...

  • Skrivet juli 18, 2018
  • 0
 • Swedavia forsätter utveckla resandet

  Stockholm Arlanda Airports utrikesresenärer får en ännu smidigare resa när automatiska inpasseringsgrindar, så kallad Self-service boarding gate, införs på Terminal 5. De nya inpasseringsgrindarna är en del av Swedavias Self-Servicekoncept för flexibla, och automatiserade lösningar som ska...

  • Skrivet september 10, 2017
  • 0