All posts tagged "Swedfund"

 • Swedfund investerar 25 miljoner dollar i indisk tillväxtfond

  Swedfund investerar 25 miljoner dollar, i indisk tillväxtfond för klimatinvesteringar. Swedfund har investerat 25 miljoner dollar i den indiska fonden South Asia Growth Fund III (SAGF III), förvaltad av GEF Capital. Fonden har ett brett mandat att investera...

  • Posted augusti 9, 2023
  • 0
 • Swedfund stärker stödet till afrikanska företag

  Swedfund investerar 20 miljoner Euro i Amethis Fund III som är en afrikansk fond, för att ytterligare stödja utvecklingen av den privata sektorn i Afrika. Fonden kommer att bidra till att skapa nya arbetstillfällen, och skatteintäkter genom...

  • Posted juli 27, 2023
  • 0
 • Avtal om återuppbyggnaden av Ukraina

  Swedfund har tillsammans med EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)och ett antal andra utvecklingsfinansiärer, den 21 juni skrivit under ett MoU (Memorandum of Understanding) kring investeringar i den privata sektorn som en del av återuppbyggnaden av...

  • Posted juni 30, 2023
  • 0
 • Swedfund investerar 15 MUSD i HCGF IV

  Swedfund investerar 15 MUSD i Horizon Capital Growth Fund IV, för att investera i företag i Ukraina och Moldavien. Swedfund investerar 15 miljoner USD i Horizon CGF IV för investeringar i små och medelstora företag inom IT-sektorn...

  • Posted april 30, 2023
  • 0
 • Swedfund finansierar studie

  Swedfunds Projectaccelerator har ingått ett avtal kring en studie om möjligheterna att införa alternativa bränslen för Lagos kollektivtrafiksystem. Syftet är att minska utsläppen, särskilt CO2. Lagos i Nigeria är en av världens största städer med en befolkning...

  • Posted april 25, 2023
  • 0
 • Investering i Vietnam för att skapa jobb

  Investering på 25 miljoner dollar i Vietnam för att skapa jobb, Swedfund ger ett lån på 25 miljoner USD till Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VP Bank). Det syftar till att nå små och medelstora företag och skapa fler...

  • Posted april 7, 2023
  • 0
 • Swedfund investerar 15 miljoner Euro

  För att stödja utvecklingen av småföretag (MSME) och privatpersoner i Afrika söder om Sahara investerar Swedfund ytterligare 15 miljoner Euro i mikrofinansinstitutet Platcorp, riktat till kunder i Kenya, Uganda och Tanzania. Platcorp är ett mikrofinansinstitut som tillhandahåller kredit till både små...

  • Posted januari 5, 2023
  • 0
 • Swedfund satsar på EFP/ICCF för jobb och klimat

  Den 25 november ökade Swedfund sitt finansiella åtagande till European Financing Partners (EFP) och Interact Climate Change Facility (ICCF). Tillsammans utgör numer EFP och ICCF en gemensam finansiell plattform. De skapades av de europeiska utvecklingsfinansiärerna för att...

  • Posted januari 2, 2023
  • 0
 • Svensk investering stödjer finansiell inkludering

  Fyra av fem arbetstillfällen i utvecklingsländer skapas idag i mikro-, små och medelstora företag. Dock saknar omkring 200 miljoner mikro- och småföretag i dessa länder tillgång till finansiering och detta gäller särskilt företag som ägs av kvinnor....

  • Posted juli 21, 2022
  • 0
 • Swedfund investerar för att stötta afrikanska medelstora företag

  Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund investerar totalt 45 miljoner USD i två kreditfonder för att stötta hållbar ekonomisk utveckling och jämställdhet. Kriget i Ukraina har en stor påverkan på den globala ekonomin vilket bland annat resulterat i stigande inflation...

  • Posted juli 15, 2022
  • 0