Alla inlägg taggade "Tätort"

 • Ny plan för riskhantering av översvämningar i Örebro tätort

  En omfattande översvämning i Örebro tätort skulle innebära en stor påfrestning för samhället, för att minska risker och konsekvenser vid en eventuell översvämning har Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram en riskhanteringsplan. Örebro tätort är ett av...

  • Skrivet december 20, 2021
  • 0
 • Samråd om riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort

  Inom ramen för arbetet enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen i Örebro län upprättat förslag till riskhanteringsplan för Örebro tätort. I arbetet med planen har Länsstyrelsen samverkat med Örebro kommun, Region Örebro län, Trafikverket, Polisen,...

  • Skrivet april 20, 2021
  • 0
 • Förståelsen för skyltad hastighet för dålig i tätort

  Det går för fort på genomfartsgator i tätort enligt NTF:s årliga nationella mätning. Mer än var tredje bilist kör för fort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där mer än hälften överskrider skyltad hastighet. Trafikanterna...

  • Skrivet maj 2, 2020
  • 0
 • Fortsatt för höga hastigheter på Sveriges gator i tätort

  Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd. 2009...

  • Skrivet maj 5, 2019
  • 0
 • Dålig respekt för 40-skylten i tätort

  Under 2018 omkom 52 oskyddade trafikanter på det kommunala vägnätet, varav 41 på gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim eller lägre. Hela 34 procent av trafikanterna kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor där nästan hälften...

  • Skrivet april 27, 2019
  • 0
 • Organisationer på landsbygderna har sämre ekonomiska förutsättningar än de i tätort

  Organisationerna på landsbygderna har sämre ekonomi än de i tätorterna, det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I Sverige, liksom i andra länder, har det länge funnits en diskussion om hur levnadsvillkoren...

  • Skrivet juni 3, 2018
  • 0
 • NTF vill se sänkt bashastighet i tätort

  Om alla gator som idag är skyltade 50 km/tim skulle skyltas om till 40 km/tim skulle det kunna spara cirka 5 liv, 83 allvarligt skadade och 12 mycket allvarligt skadade per år. Effekten av ett införande är...

  • Skrivet maj 10, 2018
  • 0
 • 20 miljoner till bredbandsutbyggnad i Örebro kommun

  Örebro kommun har fattat beslut om en uppdaterad bredbandsplan, målet är att 70 procent av alla hushåll och företag i såväl tätorter som i glesbygd under år 2018 ska kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. Redan...

  • Skrivet november 21, 2017
  • 0
 • Många kör för fort i tätort med risk för oskyddade trafikanter

  För att färre ska dödas och skadas i trafiken behöver vi minska hastigheten på våra vägar, en årlig mätning i tätort visar på fortsatt bristande hastighetsefterlevnad. Sämst är det på gator med 40 km/tim där endast hälften...

  • Skrivet maj 9, 2017
  • 0
 • Få vuxna reser kollektivt på landsbygden

  VTI har regeringsuppdraget att studera hur innovativa lösningar kan öka medborgares vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik utanför tätorterna. En delstudie visar att kollektivresande är sällsynt bland vuxna i lands- och glesbygd men mer vanligt bland unga....

  • Skrivet april 21, 2017
  • 0